CirTec geeft gebruikt toiletpapier tweede leven

Met de officiële ingebruikname van de eerste productiefaciliteit van cellulose uit rioolwater, de Cellvation-installatie, heeft CirTec (tot voor kort BWA B.V.) uit Purmerend een wereldprimeur. Met het project wordt structureel zo’n 400 kg cellulose, het hoofdbestanddeel van toiletpapier, uit rioolwater teruggewonnen. Cellvation™ is een ontwikkeling van CirTec BV en KNN Cellulose BV, beiden lid van de Water Alliance.

De Cellvation-installatie bevindt zich op het terrein van de rioolwaterzuivering Geestmerambacht bij Warmenhuizen in Noord-Holland. Het project maakt onderdeel uit van het Horizon2020-project SMART-Plant. CirTec toonde met een aantal partners al eerder aan dat het technisch mogelijk is om met Cellvation™ zuivere, verkoopbare cellulose te produceren. De daarbij geproduceerde grondstof werd onder andere verwerkt in het VANA-project (Van Zeefgoed Naar Asfalt), waarin een fietspad werd aangelegd. De cellulose kan echter ook voor productie en ontwikkeling van andere producten worden toegepast, mits gereinigd en gehygieniseerd. Zo wordt een deel van de productie van Geestmerambacht naar Engeland geëxporteerd, waar het wordt toegepast als grondstof voor bio-composiet.

Naast de productie van de cellulose die vermarkt kan worden, biedt Cellvation™ nog meer voordelen voor een rioolwaterzuivering. Door het verwijderen van CZV neemt de biologische capaciteit van de zuivering toe. Bovendien leidt het verwijderen van zwevende stof tot een lager energieverbruik en wordt er minder slib geproduceerd, waardoor ook de slibontwatering minder energie kost. Naast deze voordelen is er ook nog eens winst te behalen op het gebied van onderhoudskosten en technische levensduur van apparatuur.

Officiële opening eerste productiefaciliteit

Donderdag 29 juni verzamelden zo’n 70 genodigden zich op de rioolwaterzuivering Geestmerambacht. Voordat overgegaan werd tot de officiële opening van de installatie, kreeg een aantal sprekers de gelegenheid hun visie te geven op het nut en de noodzaak van recycling van grondstoffen en duurzaam hergebruik. Een van de sprekers was Erik Pentimalli van EASME (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises), die het Europese belang van het project benadrukte. Em. Professor Willy Verstraete bracht op geheel eigen enthousiaste wijze zijn mening over hergebruik van grondstoffen voor het voetlicht.
Door het ‘doorspoelen’ van een toilet werd vervolgens de installatie officieel geopend en konden de aanwezigen zich door de enthousiaste directeur van CirTec, Coos Wessels, laten informeren over de werking van de Cellvation™.

Wall of Support

Tijdens de bijeenkomst was de Water Alliance aanwezig met de Water Alliance Wall of Support. Aanwezigen konden op de ‘Wall’ hun innovatie, vraag, idee of probleem voorleggen aan de andere aanwezigen, die daarop konden reageren door het achterlaten van hun contactgegevens. Na afloop van de bijeenkomst werden de vragen en reacties verzameld en digitaal gedeeld met de aanwezigen.

Water Alliance: Gepubliceerd op 11 Juli 2017

Klik hier voor het artikel

Officiële opening van de eerste productiefaciliteit van cellulose uit rioolwater op demonstratieschaal

Onder grote internationale belangstelling vond afgelopen donderdag 29 juni de officiële opening plaats van de eerste productiefaciliteit van cellulose uit rioolwater op demonstratieschaal. Deze installatie van CirTec wint toiletpapier terug uit afvalwater en zet deze om in een hoogwaardige grondstof: cellulose. De installatie is onderdeel van het Horizon2020-project SMART-Plant.

Ruud Maarschall, bestuurslid van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, heette de aanwezigen welkom. Alex Berhitu van Water Alliance, mede organisator van het evenement, benadrukte het belang van samenwerking in de waterketen en introduceerde de Wall of Support. Erik Pentimalli, project adviseur van de Europese Commissie, besprak hoe de EU de transitie naar een duurzame economie stimuleert. Professor Willy Verstraete hield een bevlogen betoog over Resource Recovery bijdraagt aan twee wereldproblemen: de duurzame productie van eetbare eiwitten en de noodzaak koolstof te binden. Willem Elsinga besprak de recycling van luiers, een afvalstroom die opvallend gelijkenissen heeft met afvalwater. Speciale gast David Pappie, directeur Topsectorenbeleid en Industriebeleid bij Economische Zaken, sprak over het belang van innovaties als deze van CirTec voor de vooraanstaande positie van Nederland op het gebied van water.

Met de een druk op de doorspoelknop spoelden David Pappie, directeur Topsectorenbeleid en Industriebeleid bij Economische Zaken, en Coos Wessels, technisch directeur CirTec, symbolisch het eerste toiletpapier naar de installatie. Hiermee was deze officieel geopend en kregen de aanwezigen een rondleiding door de CirTec installatie. Vervolgens praatten de aanwezigen bij onder het genot van een hapje en een drankje. We kijken terug op een zeer geslaagde middag.

Officiële openingshandeling door David Pappie en Coos Wessels

Chinese ambassadeur bezoekt Purmerend

De Chinese ambassadeur H.E. mr Wu Ken en zijn echtgenote hebben woensdag 28 juni een bezoek gebracht aan Purmerend. Samen met een Chinese delegatie maakten zij kennis met de stad en Purmerendse bedrijven en ondernemers. Het bezoek stond in het teken van samenwerking op het gebied van economie en zorg. De Chinese ambassadeur en zijn vrouw werden onder meer verwelkomd door burgemeester Don Bijl en zijn echtgenote en wethouder Harry Rotgans.

De delegatie uit China maakte woensdag kennis met de hoogwaardige oplossingen in Purmerend voor maatschappelijke vraagstukken

als energie en duurzaamheid. Met een bustour reed de handelsmissie langs de Koemarkt, Melkwegbrug, Kop West, Baanstee Noord en de golfbaan. Er werd een bezoek gebracht aan de biowarmtecentrale. Stadsverwarming Purmerend is het meest duurzame warmtebedrijf van Nederland. De biowarmtecentrale de Purmer stookt op houtsnippers van Staatsbosbeheer. Ook is er gesproken over de Metropoolregio Amsterdam en was er aandacht voor de samenwerk

ing

tussen ICT-bedrijven en onderwijs. Het bezoek werd afgesloten met een bijeenkomst in Villa Clementine.

Handelsmissie

Het Nederlandse en het Chinese bedrijfsleven weten elkaar steeds beter te vinden. Zo zijn de afgelopen jaren tal van samenwerkingsrelaties en investeringen tot stand gekomen op het gebied van milieu, water en stadsontwikkeling. De Purmerendse ondernemers willen – samen met de gemeente Purmerend – een handelsmissie naar de regio Guangdong organiseren. Zij zijn op zoek naar Chinese partners, onder meer op het gebied van innovatie, duurzaamheid en IT. De gemeente ondersteunt dergelijke initiatieven van het bedrijfsleven. Wethouder Harry Rotgans: “Er is steeds meer interesse vanuit China voor de economische mogelijkheden in onze regio, de wijze waarop wij onze ouderenzorg hebben georganiseerd en hoe wij op een duurzame en groene manie

r onze energievoorziening hebben geregeld. En Purmerendse ondernemers willen zich oriënteren op de Chinese markt en de mogelijkheden die samenwerking met Chinese ondernemers kan bieden.”

Gemeente Purmerend: Gepubliceerd op 28 Juni 2017

Klik hier voor het artikel

Chinese ambassadeur H.E. mr Wu Ke in gesprek met Coos Wessels, technisch directeur CirTec – (fotograaf: Marcel Rob)