Kick-off WOW Project: Rioolwater is waardevol

Rioolwater bevat waardevolle stoffen die kunnen worden gebruikt als grondstof voor biobased producten. In Noordwest-Europa wordt dit potentieel echter nog nauwelijks benut hetgeen resulteert in verlies van waardevolle materialen, verhoogde CO2-emissies en een verhoogd gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Het Interreg Noordwest-project “Wider business Opportunities for raw materials from Waste water ” (WOW!) beoogd de overgang naar een meer circulaire aanpak te stimuleren maken door vraag en aanbod van cellulose, lipiden en PHA-biokunststoffen uit rioolwater af te stemmen op. CirTec is er trots op deel uit te maken van dit project.

Op 23 en 24 mei kwam het WOW! consortium samen voor de kick-off van het project. Partners uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België, Duitsland, Luxemburg en Nederland discussieerde over de inhoud en de uitwerking van het project.

Waardevolle grondstoffen uit rioolwater
Er zijn marktkansen voor grondstoffen uit rioolwater, maar hiervoor dienen waterschappen en de industrie hun activiteiten op elkaar af te stemmen. Dit vraagt om een transitie: rioolwaterzuiveringsinstallaties moeten overschakelen van de behandeling van afvalwater naar de productie van grondstoffen en anderzijds moeten marktpartijen rioolwater als een waardevolle bron beschouwen en niet langer als ‘vies onveilig water’. Tenslotte moeten beleid en regelgeving beter aansluiten bij deze nieuwe circulaire werkelijkheid. Om deze kansen te realiseren, wil het consortium waardeketens ontwikkelen voor drie verschillende grondstoffen uit afvalwater: cellulose, PHA-biokunststoffen en lipiden.

De volgende activiteiten zullen deel uitmaken van het project:

 • Identificatie van waardeketens met een hoge potentiële waarde voor grondstoffen uit rioolwater.
 • Ontwikkeling van een model als hulpmiddel bij beslissingen in het kader van de overgang naar een circulaire aanpak van afvalwater.
 • realisatie en bedrijfsvoering van drie WOW! pilots om innovatieve terugwin- upcyclingtechnieken te implementeren en te optimaliseren.
 • Productie van bioproducten gemaakt van rioolwater, zoals biokunststoffen, biobrandstoffen en bio-char.
 • Het opstellen van nationale beleidsactieplannen en een EU-beleidsroadmap.

De focus voor CirTec binnen dit project is tweezijdig. Samen met waterschap Vallei en Veluwe en Pulsed Heat zullen we ons concentreren op het winnen van cellulose uit rioolwater en het opwaarderen van de cellulose naar een geactiveerde biochar, olie en vetzuren. Daarnaast zal CirTec een belangrijke rol spelen in de juridische en beleidsperspectieven, en werken aan de acceptatie van materialen die zijn teruggewonnen uit rioolwater.

WOW! wordt ondersteund door het Interreg North-West Europe-programma, www.nweurope.eu

Het consortium bestaat uit:

 • Waterschap Vallei en Veluwe
 • Wupperverbandsgesellschaft für integrale Wasserwirtschaft
 • Technische Universität Kaiserlautern
 • Université du Luxembourg
 • VLARIO
 • Natureplast
 • Avans Hogeschool
 • REMONDIS Aqua Industrie
 • VITO
 • Pulsed Heat
 • CirTec
 • Severn Trent Water

Wat is Interreg NWE?
Een programma voor Europese territoriale samenwerking met de ambitie om van het Noordwest-Europese gebied een belangrijke economische speler te maken en een aantrekkelijke plaats om te werken en te leven, met een hoog niveau van innovatie, duurzaamheid en cohesie.

Persbericht kunststof GaLiCos

Innovatieve verdamper voor corrosieve vloeistoffen en gassen: de eerste verdamper die volledig is vervaardigd uit hoogwaardig recyclebare kunststof 

Met de ontwikkeling van een verdamper, die geheel is opgebouwd uit hoogwaardige recyclebare kunststof bouwstenen en die laagwaardige restwarmte gebruiken kan als energiebron, brengt CirTec de meest duurzame verdamper van deze tijd op de markt. Door toepassing van hoogwaardige recyclebare kunststof kan een zeer breed scala aan vloeistoffen in een pH range van 1 tot 14, bij temperaturen van 30 tot 100oC worden ingedikt tot de verzadigingsgrens. Het systeem dat de naam CRESCENDO kreeg bestaat uit modulaire bouwstenen die kunnen worden uitgebreid tot elke gewenste capaciteit. Een combinatie van de bouwstenen met de recent gelanceerde actieve damprecompressie (AVaR), maken CRESCENDO of de kunststof GaLiCos de meest duurzame verdamper op de markt.

Deze nieuwe verdamper wordt officieel aan de markt voorgesteld op de IFAT in München op woensdag 16 mei om 13:00 uur in hal B2, standnummer 105/204.

CRESCENDO of kunststof GaLiCos™verdamper is een doorontwikkeling van een technologie die reeds meerdere jaren succesvol operationeel is. In de basis is GaLiCos een innovatieve, gebruiksvriendelijke verdampingstechniek, die zo goed als onderhoudsvrij geconcentreerde afvalstromen (bijvoorbeeld brines) kan indikken tot de verzadigingsgrens. Het principe is gebaseerd op het vermogen van niet verzadigde lucht om vocht op te nemen. De GaLiCos technologie leent zich bij uitstek om in een deelstroom gecontroleerde kristallisatie te krijgen en kristallen als product af te vangen of terug te winnen. Hierbij wordt schoon water geproduceerd en dat door gebruik van laagwaardige restwarmte. GaLiCos maakt het mogelijk om laagwaardige energie nuttig in te zetten/terug te winnen, afvalstromen te beperken, of kristallen terug te winnen.

CRESCENDO is ontwikkeld met steun van de Nederlandse overheid via het subsidieprogramma Partners voor Water 2016-2021.

Wij nodigen u van harte uit om de introductie van CRESCENDO op de IFAT in München bij te wonen op woensdag 16 mei 2018 om 13.00 uur in het Holland paviljoen in hal B2, stand nummer 105/204.

Het CRESCENDO™ concept heeft belangrijke toegevoegde waarde ten opzichte van andere concurrerende technologie. De belangrijkste voordelen zijn:

 1. Toepasbaar voor zeer corrosieve media in een pH bereik van 1 tot 14 met temperatuur van 30 tot 100oC.
 2. Lagere investeringskosten: Het systeem is modulair opgebouwd en relatief eenvoudig. De recirculatiepomp en een ventilator zijn de enige bewegende delen in het proces.
 3. Lagere bedrijfskosten: De modules zijn nauwelijks gevoelig voor vervuiling en zijn daarom zo goed als onderhoudsvrij. De energiekosten zijn laag en systemen kunnen vrijwel onbemand worden bedreven.

GaLiCos wordt door  CirTec getoond op  IFAT op het Holland paviljoen op stand105/204 Hall B2

Over ons

Met zowel bewezen als innovatieve technologie zijn wij in staat om voor een groot aantal milieuvraagstukken een passende oplossing te bieden. Hergebruik van afvalstoffen en nuttige inzet van laagwaardige energie staan hierin centraal. Door onderzoek en samenwerking zoeken wij naar nieuwe wegen om bestaande problemen op een meer duurzame en economische wijze op te lossen.

Wij zijn wereldwijd actief op de communale en industriële markt en richten ons voornamelijk op de behandeling van afvalwater, drink- en proceswater, biosolids, slib en andere vloeistof- of gasstromen. Scheiding en indikking van vaste en vloeibare stoffen behoren tot onze kernactiviteiten. Met onze uitgebreide kennis en ervaring over (biologische) zuiveringsprocessen kunnen wij u behulpzaam zijn bij het ontwerpen of upgraden van uw gehele zuiveringsproces.

Onze producten ondersteunen wij met service- en onderhoudscontracten en operationele ondersteuning en desgewenst met voorraadbeheer.

Neem voor meer informatie contact met ons op:

Wij nodigen u van harte uit om de introductie van kunststof GaLiCos op de IFAT in München bij te wonen op woensdag 16 mei 2018 om 13.00 uur in hal B2, stand nummer 105/204.

Coos Wessels

Technical Director

c.wessels@CirTec.nl

Telefoon 0299 – 79 20 80

www.CirTec.nl