Referenties

 • SMART-Plant
  SMART-Plant heeft betrekking op het opschalen van energie-efficiënte oplossingen door het op eco-innovatieve wijze renoveren van bestaande rwzi’s met als doel de waardeketen te sluiten. Binnen het project worden technieken ingezet met een lage CO2-footprint. In totaal worden 9 pilot-systemen
 • ScreenCap, fijnzeven rwzi Aarle-Rixtel
  Als een van de eerste grootschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) in Europa, is de rwzi Aarle-Rixtel uitgerust met CellCap fijnzeven. De essentie van dit innovatieve concept is de verwijdering van zwevende stof uit ruw afvalwater op basis van deeltjesgrootte. In vergelijking met
 • Cellulose Assisted Dewatering of Sludge
  Afvalwater dat via het riool naar de zuivering wordt afgevoerd bevat vaste stof, dat voor een groot deel uit cellulose bestaat. Die cellulose vindt haar oorsprong in het gebruik van toiletpapier. De CADoS technologie is erop gericht de in het
 • Polijsten effluent
  Achter de anaerobe-/aerobe zuivering van een Frans groenteverwerkend bedrijf heeft CirTec een filterinstallatie in bedrijf genomen. De installatie gaat initieel onopgeloste bestanddelen uit effluent verwijderen. Het ontwerp van de installatie is zodanig dat, mocht daar in de toekomst een noodzaak
 • Indampen RO-concentraat
  De toepassing van membraantechnieken heeft zowel in de afvalwaterverwerking als in de productie van drink- en proceswater de afgelopen decennia een grote vlucht genomen. Membraan technieken bieden echter geen volledige oplossing, omdat een restproduct overblijft in de vorm van een
 • Verwijdering van TSS en FOG
  Om de kosten voor lozing van afvalwater en het afvoeren van vetten te reduceren heeft een Nederlandse slachterij een fijnzeef geplaatst voor de vetvanger. De fijnzeef verwijderd de onopgeloste bestanddelen (TSS) en aanwezige vetten (FOG) en perst deze tot een steekvast product. De vetvanger is
 • Fijnzeven van ruw afvalwater
  Als onderdeel van een onderzoeksprogramma, ondersteund door STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer), heeft een Nederlandse Waterschap op één van haar zuiveringen een Salsnes fijnzeef geïnstalleerd. De operationele omstandigheden van de fijnzeef worden intensief gevolgd, net als de resultaten en de
 • Ontlasten waterzuivering
  Afhankelijk van de groente die werd verwerkt raakte de biologische zuivering van een grote Nederlandse groenteverwerker in bepaalde delen van het jaar overbelast. Door het installeren van een fijnzeef in de voedingsstroom naar de zuivering, wordt gesuspendeerd materiaal met hoge
 • Fijnfiltratie van centraat
  Op een Nederlandse huishoudelijke RWZI is, om de stikstofbelasting op de waterlijn te reduceren, een verbeterd systeem voor stikstofverwijdering geïnstalleerd voor de behandeling van rejectiewater van de slibgisting. Het centraat van de ontwateringscentrifuges zou te veel drogestof kunnen bevatten voor
 • Indampen van RO concentraat
  Als onderdeel van de afvalwaterzuiveringsinstallatie van een textielbedrijf in het Midden-Oosten, is een 2-traps RO installatie geïnstalleerd voor het verwijderen van zouten en kleur. Om de zoute concentraatstroom in te dikken is een GaLiCos verdamper geïnstalleerd met een ontwerpcapaciteit van
 • Indampen afvalwater
  Printplaten vormen een belangrijk onderdeel van het productenpallet van een Nederlandse producent van radar- en stuursystemen. Printplaten worden voor het ontwikkelen bedekt met een coating. Dit is een kleverige organische verbinding die is opgelost in water. Na het ontwikkelingsproces worden
 • Biogas ontzwaveling
  Op een productielocatie van groene energie in China, wordt van de residuen uit de suikerproductie 8.000 m3/h biogas geproduceerd door anaerobe vergisting. Deze gasstroom bevat naast een grote hoeveelheid CO2, hoge concentraties H2S tot> 35.000 ppm. Voor het verwijderen van
 • Verwijdering TSS, vet en haren
  Om de kosten en inspanningen aan de waterzuivering te beperken en om het hoofd te bieden aan bestaande geurproblematiek besloot een Nederlandse leerlooierij het zuiveren van haar afvalwater uit te besteden. De bestaande zuivering werd als onderdeel van de overeenkomst
Top