Bandindikker

In het continue slibbandindikkingsproces wordt het water door een bewegende polyester filterband afgevoerd, waardoor de vaste stoffen in het slib van het filtraat worden gescheiden. Het gebruik van speciale ploegen verbetert de drainage door afwisselend het slib op de riem te comprimeren, om te keren en te verdelen. Zelfs het meest onstabiele slib kan eenvoudig worden behandeld met dit apparaat. De bandindikker scheidt meer dan 95% van de gesuspendeerde vaste stoffen van het rioolslib, met een minimaal verbruik van polyelektrolyt.

7