Fijnzeven

 • Fijnzeven van ruw afvalwater
  Als onderdeel van een onderzoeksprogramma, ondersteund door STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer), heeft een Nederlandse Waterschap op één van haar zuiveringen een Salsnes fijnzeef geïnstalleerd. De operationele omstandigheden van de fijnzeef worden intensief gevolgd, net als de resultaten en de … Lees verder
 • Ontlasten waterzuivering
  Afhankelijk van de groente die werd verwerkt raakte de biologische zuivering van een grote Nederlandse groenteverwerker in bepaalde delen van het jaar overbelast. Door het installeren van een fijnzeef in de voedingsstroom naar de zuivering, wordt gesuspendeerd materiaal met hoge … Lees verder
 • Verwijdering van TSS en FOG
  Om de kosten voor lozing van afvalwater en het afvoeren van vetten te reduceren heeft een Nederlandse slachterij een fijnzeef geplaatst voor de vetvanger. De fijnzeef verwijderd de onopgeloste bestanddelen (TSS) en aanwezige vetten (FOG) en perst deze tot een steekvast product. De vetvanger is … Lees verder
 • Verwijdering TSS, vet en haren
  Om de kosten en inspanningen aan de waterzuivering te beperken en om het hoofd te bieden aan bestaande geurproblematiek besloot een Nederlandse leerlooierij het zuiveren van haar afvalwater uit te besteden. De bestaande zuivering werd als onderdeel van de overeenkomst … Lees verder
 • Cellulose Assisted Dewatering of Sludge
  Afvalwater dat via het riool naar de zuivering wordt afgevoerd bevat vaste stof, dat voor een groot deel uit cellulose bestaat. Die cellulose vindt haar oorsprong in het gebruik van toiletpapier. De CADoS technologie is erop gericht de in het … Lees verder
 • ScreenCap, fijnzeven rwzi Aarle-Rixtel
  Als een van de eerste grootschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) in Europa, is de rwzi Aarle-Rixtel uitgerust met CellCap fijnzeven. De essentie van dit innovatieve concept is de verwijdering van zwevende stof uit ruw afvalwater op basis van deeltjesgrootte. In vergelijking met … Lees verder