Scrubben van (hete) gassen

Werking

Het wassen van vervuilde ventilatielucht of rookgassen is mogelijk door de gasstroom door een of meerdere Galicos units te voeren (zie werkingsprincipe).
Stof en roetdeeltjes worden in de vloeistof gevangen terwijl eventueel in de gasstroom aanwezige calorische energie teruggewonnen kan worden.
De unieke eigenschappen ten aanzien van preventie van vervuiling en de reinigbaarheid van het systeem maken toepassing van de technologie op sterk vervuilende, scalingvormende vloeistoffen mogelijk.

Galicos - Scrubben van (hete) gassen

Galicos kan ook worden ingezet voor bijvoorbeeld het scrubben van biogas (H2S-verwijdering)

Voordelen van het systeem

  • Lage kosten
  • Niet gevoelig voor vervuiling
  • Gemakkelijk reinigbaar
  • Gering eigen energieverbruik
  • Eenvoudige bediening en onderhoud
  • Modulair uitbreidbaar
  • Eventueel gecombineerd toepasbaar als vloeistofindikker / luchtwasser
Praktijkinstallatie voor het strippen van drainagewater (PAK’s)

Praktijkinstallatie voor het strippen van drainagewater (PAK’s)