Strippen/ Koelen van vloeistoffen

Werking

Vluchtige stoffen kunnen op effectieve wijze uit een vloeistof zoals afvalwater of drainagewater verwijderd worden door ze te verdampen in de relatief grote gas (lucht)stroom die in het Galicos systeem intensief met de vloeistof in aanraking wordt gebracht (zie werkingsprincipe).
De unieke eigenschappen ten aanzien van preventie van vervuiling en de reinigbaarheid van het systeem maken toepassing van de technologie op sterk vervuilende, scalingvormende vloeistoffen mogelijk.
Eventueel aanwezige vluchtige stoffen kunnen gecondenseerd en teruggewonnen worden door de gasstroom door een tweede Galicos unit te voeren.

Galicos - Strippen: Koelen van vloeistoffen

Voordelen

  • Lage kosten
  • Niet gevoelig voor vervuiling
  • Gemakkelijk reinigbaar
  • Gering eigen energieverbruik
  • Eenvoudige bediening en onderhoud
  • Modulair uitbreidbaar
  • Eventueel gecombineerd toepasbaar als stripper-gaswasser