Terugwinnen thermische energie

Werking

In de eerste Galicos module neemt de recirculerende gastroom verdampingswarmte en een hoeveelheid (schone) damp op uit de verontreinigde warmere vloeistof.
In de tweede Galicos module condenseert deze damp in de schone koudere vloeistof en wordt de opgenomen verdampingswarmte als condensatiewarmte aan de vloeistof afgegeven.
Naast de beoogde vloeistof-vloeistof warmteoverdracht wordt dus tevens een relatief kleine hoeveelheid vloeistof uit de vervuilde vloeistof teruggewonnen.
De warmte- uitwisselingscapaciteit is afhankelijk van de (gemiddelde) temperatuur.

Galicos - Uitwisseling:Terugwinning van thermische energie

Voordelen

  • hoge warmte-overdrachtscapaciteit (W/m².K)
  • geschikt voor sterk verontreinigde vloeistoffen
  • gemakkelijk reinigbaar
  • maakt het terugwinnen van laagwaardige energie rendabel
  • laag eigen energie verbruik
  • praktisch onderhoudsvrij