Indikken van vloeistoffen

Werking

Afvalwaterstromen kunnen in een GaLiCos-Module tegen lage kosten worden ingedikt met afval- of restwarmte uit bijvoorbeeld ventilatielucht of zelfs buitenlucht. De luchtstroom wordt daarbij nagenoeg verzadigd met damp van de vloeistof door het enorme aanrakingsoppervlak tussen vele duizenden gerekte gasbellen en de filmvormige vloeistofstromen waar ze in meegevoerd worden (zie werkingsprincipe).
De verdampingscapaciteit is afhankelijk van de temperatuur en de relatieve vochtigheid van de gebruikte luchtstroom.
De vocht verzadigde luchtstroom kan meestal rechtstreeks in de atmosfeer afgevoerd worden. Indien de af te voeren luchtstroom echter schadelijke stoffen bevat (bijvoorbeeld dampen van koolwaterstoffen) zijn extra maatregelen noodzakelijk.

Galicos – Verdamping: Indikking van vloeistoffen

Voordelen:

  • Lage kosten
  • Niet gevoelig voor vervuiling
  • Gemakkelijk reinigbaar
  • Gering eigen energieverbruik
  • Eenvoudige bediening en onderhoud
  • Modulair uitbreidbaar
  • Eventueel gecombineerd toepasbaar als vloeistofindikker en luchtwasser