GaLiCos en Crescendo

GaLiCos staat voor Gas Liquid Contact System en kan toegepast worden voor bijvoorbeeld verdampen, het indikken van vloeistoffen, het scrubben van (hete) gassen het strippen van vluchtige stoffen. Crescendo is de doorontwikkeling van de roestvrijstalen GaLiCos en is een uitvoering in hoogwaardig kunststof: een geoptimaliseerd ontwerp voor zeer corrosieve omstandigheden. 

Werkingsprincipe:

Een vloeistof stroomt naar beneden langs een hellende plaat en genereert door cavitatie een lichte negatieve druk in de neerwaarts gerichte, uitstekende openingen, in de bovenzijde van de plaat. De negatieve druk zorgt ervoor dat een gas door de plaat wordt gezogen en als langgerekte bellen in contact komt met de vloeistofstroom. Het turbulente oppervlak en vorm van de bellen maken dat het gas instantaan verzadigd raakt met damp. Een lage druk ventilator bevorderd de gasstroom, zodat de gasbelasting op de vloeistof en daarmee de uitwisseling tussen gas en vloeistof maximaal zijn.

Deze gepatenteerde techniek zorgt voor een intensief gas/vloeistof contact die zorgt voor een optimale uitwisseling van componenten met een minimale input van energie. Zelfs restwarmte van bijvoorbeeld verwarming, koeling en ventilatie kan op een nuttige manier worden gebruikt.

Eigenschappen:

 • Lage energieverbruik
 • Niet gevoelig voor vervuiling
 • Compacte, modulaire en robuuste constructie
 • Eenvoudig in bedrijfsvoering en geen onderhoud

De beste oplossing voor:

 • Indikken van vloeistoffen
  Werking Afvalwaterstromen kunnen in een GaLiCos-Module tegen lage kosten worden ingedikt met afval- of restwarmte uit bijvoorbeeld ventilatielucht of zelfs buitenlucht. De luchtstroom wordt daarbij nagenoeg verzadigd met damp van de vloeistof door het enorme aanrakingsoppervlak tussen vele duizenden gerekte … Lees verder
 • Scrubben van (hete) gassen
  Werking Het wassen van vervuilde ventilatielucht of rookgassen is mogelijk door de gasstroom door een of meerdere Galicos units te voeren (zie werkingsprincipe). Stof en roetdeeltjes worden in de vloeistof gevangen terwijl eventueel in de gasstroom aanwezige calorische energie teruggewonnen … Lees verder
 • Strippen/ Koelen van vloeistoffen
  Werking Vluchtige stoffen kunnen op effectieve wijze uit een vloeistof zoals afvalwater of drainagewater verwijderd worden door ze te verdampen in de relatief grote gas (lucht)stroom die in het Galicos systeem intensief met de vloeistof in aanraking wordt gebracht (zie … Lees verder
 • Terugwinnen thermische energie
  Werking In de eerste Galicos module neemt de recirculerende gastroom verdampingswarmte en een hoeveelheid (schone) damp op uit de verontreinigde warmere vloeistof. In de tweede Galicos module condenseert deze damp in de schone koudere vloeistof en wordt de opgenomen verdampingswarmte … Lees verder
 • Destillatie
  Werking In de eerste G-Module (de verdamper) wordt de te verdampen vloeistof als dunne filmvormige stroom bij verhoogde temperatuur over een aantal hellende platen geleid. Deze platen zijn voorzien van een grote hoeveelheid speciaal gevormde in de richting van de vloeistofstroom uitmondende … Lees verder
 • Beluchting van vloeistoffen
  Werking Het beluchten van een vloeistof kan op effectieve wijze plaats vinden met behulp van één of meer Galicos of Crescendo modules (zie werkingsprincipe). De zuurstofinbreng bedraagt afhankelijk van de omstandigheden ca. 3 tot 4,5 kg zuurstof per KWh opgenomen … Lees verder