SMART-Plant

SMART-Plant heeft betrekking op het opschalen van energie-efficiënte oplossingen door het op eco-innovatieve wijze renoveren van bestaande rwzi’s met als doel de waardeketen te sluiten. Binnen het project worden technieken ingezet met een lage CO2-footprint. In totaal worden 9 pilot-systemen geïnstalleerd en gemonitord voor een periode van meer dan 2 jaar op tenminste 5 huishoudelijke waterzuiveringsinstallaties. Alle systemen worden volledig geautomatiseerd met als doel het optimaliseren van terugwinning van grondstoffen uit afvalwater, het verhogen van de energie-efficiëntie van rwzi’s en de vermindering van uitstoot van broeikasgassen.

Meer informatie over SMART-Plant kunt u vinden op http://smart-plant.eu

 

Afbeeldingsresultaat voor horizon2020 logo