Waterkwaliteitsbeheer

De visie op waterzuivering is de afgelopen jaren aanmerkelijk verschoven. Naast aanscherping van lozingseisen zijn, beperking van CO2-emissie, reductie van energieverbruik (of zelfs energieproductie) en hergebruik van afvalstoffen steeds belangrijkere aandachtspunten geworden. Deze verschuiving heeft de ontwikkeling van nieuwe technologie gestimuleerd.

CirTec tracht met de inzet van fijnzeven bij te dragen aan de doelstellingen van Waterschappen. Fijnzeven ontlasten de biologie en dragen daarmee bij aan de energie doelstellingen. het zeefgoed dat wordt afgescheiden bestaat voornamelijk uit cellulose dat enorme potentie heeft als grondstof. Fijnzeeftechniek op communale toepassingen zijn de onderzoeksfase inmiddels gepasseerd. Van de ca. 700 Salsnes fijnzeven die wereldwijd operationeel zijn, worden er ongeveer 400 bedreven op communale toepassingen.

Naast de inzet van fijnzeven in ruw influent worden deze ook toegepast voor het filtreren van deelstromen zoals centraat. Ook de inzet achter overstorten in gemengde rioolstelsels is een veelbelovende toepassing. Een onderzoek dat CirTec recent heeft uitgevoerd in nauwe samenwerking met een aantal waterschappen en ingenieursbureaus heeft dat aangetoond.

 • Fijnzeven
  Het gebruik van fijnzeeftechniek heeft verschillende voordelen, zoals superieure prestaties, compacte afmetingen, verminderde slib productie en verbeterde effluent kwaliteit. Door CirTec geleverde apparatuur is uitgebreid getest en zeer betrouwbaar. Fijnzeven worden onder andere toegepast voor: Behandeling van ruw influent (alternatief voor … Lees verder
 • Fijnzeven van ruw afvalwater
  Als onderdeel van een onderzoeksprogramma, ondersteund door STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer), heeft een Nederlandse Waterschap op één van haar zuiveringen een Salsnes fijnzeef geïnstalleerd. De operationele omstandigheden van de fijnzeef worden intensief gevolgd, net als de resultaten en de … Lees verder
 • Ontlasten waterzuivering
  Afhankelijk van de groente die werd verwerkt raakte de biologische zuivering van een grote Nederlandse groenteverwerker in bepaalde delen van het jaar overbelast. Door het installeren van een fijnzeef in de voedingsstroom naar de zuivering, wordt gesuspendeerd materiaal met hoge … Lees verder
 • Verwijdering van TSS en FOG
  Om de kosten voor lozing van afvalwater en het afvoeren van vetten te reduceren heeft een Nederlandse slachterij een fijnzeef geplaatst voor de vetvanger. De fijnzeef verwijderd de onopgeloste bestanddelen (TSS) en aanwezige vetten (FOG) en perst deze tot een steekvast product. De vetvanger is … Lees verder
 • Cellulose Assisted Dewatering of Sludge
  Afvalwater dat via het riool naar de zuivering wordt afgevoerd bevat vaste stof, dat voor een groot deel uit cellulose bestaat. Die cellulose vindt haar oorsprong in het gebruik van toiletpapier. De CADoS technologie is erop gericht de in het … Lees verder
 • ScreenCap, fijnzeven rwzi Aarle-Rixtel
  Als een van de eerste grootschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) in Europa, is de rwzi Aarle-Rixtel uitgerust met CellCap fijnzeven. De essentie van dit innovatieve concept is de verwijdering van zwevende stof uit ruw afvalwater op basis van deeltjesgrootte. In vergelijking met … Lees verder
 • Fijnfiltratie van centraat
  Op een Nederlandse huishoudelijke RWZI is, om de stikstofbelasting op de waterlijn te reduceren, een verbeterd systeem voor stikstofverwijdering geïnstalleerd voor de behandeling van rejectiewater van de slibgisting. Het centraat van de ontwateringscentrifuges zou te veel drogestof kunnen bevatten voor … Lees verder