Werken bij CirTec

De maatschappij zal moeten veranderen! Voor het behoud van een goede en gezonde leefomgeving is het cruciaal dat wij de afzet van afval reduceren en hergebruik van waardevolle componenten stimuleren. CirTec draagt hieraan bij door technologie te ontwikkelen en te vermarkten die aansluit bij onze missie, door bij te dragen aan maatschappelijk bewustzijn en het stimuleren van hergebruik van afvalstoffen. Wij ontwerpen en bouwen, zowel nationaal als internationaal, zuiveringssystemen voor waterschappen en industrie, gericht op terugwinnen van grondstoffen en hergebruik van restwarmte.

Op dit moment hebben wij  geen vacatures, maar we komen graag in contact met kandidaten met een relevante opleiding en werkervaring die bij ons bedrijf zou kunnen passen. In dat geval kunt u een open sollicitatie sturen naar info@cirtec.nl