Producten

Ons productportolio bestaat uit (fijn)zeven, celluloseterugwinning uit rioolwater, drogers, ontwateringsapparatuur en GaLiCos/Crescendo. Daarnaast verzorgen wij service en onderhoud aan door ons geleverde installaties.

  • Zeven en Filtreren
  • GaLiCos en Crescendo
  • Cellvation
  • Slib Drogen
  • Slib Ontwateren
  • Services