Projecten

CirTec participeert in twee Europese projecten gericht op grondstofterugwinning uit rioolwater:

  • WOW!
    WOW! staat voor Wider business Opportunities for raw materials from Waste water. Rioolwater bevat waardevolle stoffen die gebruikt kunnen worden als grondstof voor biobased producten. Het Interreg North-West Europe project WOW! wil hier een slag in maken en cellulose, lipiden … Lees verder
  • SMART-Plant
    SMART-Plant is een acroniem voor “Scale-up of low-carbon footprint MAterial Recovery Techniques in existing wastewater treatment PLANTs Het SMART-Plant project heeft betrekking op het opschalen van energie-efficiënte oplossingen door het op eco-innovatieve wijze renoveren van bestaande rwzi’s met als doel … Lees verder