Sectoren

  • Waterkwaliteitsbeheer
    De visie op waterzuivering is de afgelopen jaren aanmerkelijk verschoven. Naast aanscherping van lozingseisen zijn, beperking van CO2-emissie, reductie van energieverbruik (of zelfs energieproductie) en hergebruik van afvalstoffen steeds belangrijkere aandachtspunten geworden. Deze verschuiving heeft de ontwikkeling van nieuwe technologie … Lees verder
  • Voedingsmiddelen
    Water en duurzaamheid waren altijd al een belangrijk punt van aandacht voor de voedingsmiddelenindustrie. De industrie is ongelooflijk gevarieerd, met veel verschillende soorten afvalwater. In het algemeen worden grote hoeveelheden water gebruikt, wat resulteert in significante hoeveelheden afvalwater met doorgaans … Lees verder
  • Slachterijen en vleesverwerking
    De afgelopen jaren is binnen de vleesverwerkingsector het waterverbruik al aanzienlijk teruggedrongen. Zuiverings- en lozingskosten -de belangrijkste kostenposten voor de totale waterhuishouding- verhouden zich echter niet rechtevenredig tot het waterverbruik. Lozingskosten worden immers bepaald door de vuilvracht en niet door … Lees verder