Cellulose Assisted Dewatering of Sludge

Afvalwater dat via het riool naar de zuivering wordt afgevoerd bevat vaste stof, dat voor een groot deel uit cellulose bestaat. Die cellulose vindt haar oorsprong in het gebruik van toiletpapier. De CADoS technologie is erop gericht de in het rioolwater aanwezige cellulose-houdende vaste stof met een fijnzeef af te scheiden en te benutten voor de ontwatering van zuiveringsslib. Door het CADoS principe wordt getracht het gebruik van chemicaliën op de zuivering aanzienlijk te reduceren, minder energie te verbruiken en te komen tot lagere slibverwerkingskosten. Verder leidt CADoS tot een hogere energieopbrengst uit biogas in de slibgisting.

De CADoS installatie is volgens een ontwerp, dat CirTec B.V. in nauwe samenwerking met het Waterschap heeft gemaakt, in twee skids opgebouwd door Oosterhof Holman uit Grijpskerk. Na het plaatsen van de installatie, strak tussen het influentgebouw en de selector, op de RWZI Ulrum en de in bedrijfname op 19 september 2014 is de eerste fase van het project afgerond. Een knap staaltje werk, maar nog slechts een klein deel van het project. Van de bouwfase van het project tot de in bedrijfname is onderstaande film gemaakt.

Na de in bedrijfname wordt door een consortium, bestaande uit Waterschap Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen, Center of Expertise Watertechnology, Brightwork en Attero gedurende 3 jaar onderzoek gedaan en wordt de installatie geoptimaliseerd. Het unieke van de samenwerking is de kracht van ‘de gouden driehoek’ en dat deze partijen de gehele lijn van afvalwaterzuivering beslaan, waardoor theorieën snel in de praktijk te toetsen zijn.

CADoS heeft de Waterinnovatieprijs 2014 voor de categorie Schoon water gewonnen

Meer informatie over CADoS kunt u vinden op www.cados.nl

Cellulose Assisted Dewatering of Sludge

Afvalwater dat via het riool naar de zuivering wordt afgevoerd bevat vaste stof, dat voor een groot deel uit cellulose bestaat. Die cellulose vindt haar oorsprong in het gebruik van toiletpapier. De CADoS technologie is erop gericht de in het rioolwater aanwezige cellulose-houdende vaste stof met een fijnzeef af te scheiden en te benutten voor de ontwatering van zuiveringsslib. Door het CADoS principe wordt getracht het gebruik van chemicaliën op de zuivering aanzienlijk te reduceren, minder energie te verbruiken en te komen tot lagere slibverwerkingskosten. Verder leidt CADoS tot een hogere energieopbrengst uit biogas in de slibgisting.

De CADoS installatie is volgens een ontwerp, dat CirTec B.V. in nauwe samenwerking met het Waterschap heeft gemaakt, in twee skids opgebouwd door Oosterhof Holman uit Grijpskerk. Na het plaatsen van de installatie, strak tussen het influentgebouw en de selector, op de RWZI Ulrum en de in bedrijfname op 19 september 2014 is de eerste fase van het project afgerond. Een knap staaltje werk, maar nog slechts een klein deel van het project. Van de bouwfase van het project tot de in bedrijfname is onderstaande film gemaakt.

Na de in bedrijfname wordt door een consortium, bestaande uit Waterschap Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen, Center of Expertise Watertechnology, Brightwork en Attero gedurende 3 jaar onderzoek gedaan en wordt de installatie geoptimaliseerd. Het unieke van de samenwerking is de kracht van ‘de gouden driehoek’ en dat deze partijen de gehele lijn van afvalwaterzuivering beslaan, waardoor theorieën snel in de praktijk te toetsen zijn.

CADoS heeft de Waterinnovatieprijs 2014 voor de categorie Schoon water gewonnen

Meer informatie over CADoS kunt u vinden op www.cados.nl