Primaire Waterbehandeling

Primaire behandeling van afvalwater met de CirTec IntenSieve®.

 Het proces van een afvalwaterzuiveringsinstallatie (STP) kan in afzonderlijke fasen worden onderverdeeld. 

  • Voorbehandeling: de verwijdering van grove deeltjes, zoals zand, stokjes en zakjes.
  • Primaire behandeling: de verwijdering van zwevende deeltjes en organische stoffen.
  • Secundaire behandeling: de verwijdering van opgeloste voedingsstoffen en organische stoffen.
  • Tertiaire behandeling of polijsten van het effluent

Kleine STP’s hebben vaak geen primaire behandelingsstap. De zwevende deeltjes worden naar de beluchtingstank gebracht waar ze gedeeltelijk worden afgebroken. Dit kost kostbare energie vanwege het hogere zuurstofverbruik. Door een vorm van primaire behandeling te installeren, kan de capaciteit van de STP met maximaal 20% worden verhoogd. De Intensieve is een roterende bandzeef (RBF) en een efficiënte vorm van primaire behandeling. De Intensieve verwijdert 40-70% van de totale hoeveelheid zwevende deeltjes terwijl hij weinig ruimte inneemt en weinig hydraulische hoogte nodig heeft om te functioneren. De Intensieve kan dezelfde hoeveelheid water behandelen terwijl hij slechts 0,36% gebruikt van de ruimte die een bezinktank in beslag neemt. figuur 2 toont de gemiddelde verwijderingsrendementen die worden bereikt met een RBF als primaire behandeling van afvalwater op verschillende geteste locaties.

De verwijderingsefficiëntie is afhankelijk van de hoeveelheid gebonden COD, BOD, TKN en TP aan gesuspendeerde vaste stoffen.

Het slib dat door de Intensieve uit afvalwater wordt teruggewonnen bevat aanzienlijke hoeveelheden cellulose, die voor vele toepassingen en producten kunnen worden hergebruikt.

Werkingsprincipe van de IntenSieve®

  Een IntenSieve® combineert twee kritische processen in één compacte eenheid – scheiding van vaste stoffen en indikking van vaste stoffen. Het roterende filtermaas verwijdert TSS en produceert ontwaterd zeefgoed. Het is het filterontwerp bij uitstek dat de conventionele primaire behandeling kan vervangen.

Met een bijna onbeperkte ontwerpcapaciteit en de mogelijkheid om binnen of buiten te installeren, biedt een IntenSieve® systeem alle flexibiliteit die u nodig hebt. Een IntenSieve® systeem is kosteneffectief, compact, performant, chemicaliënvrij en duurzaam.

Figuur 1: IntenSieve® CT-170

De IntenSieve® is ontworpen voor zeer efficiënte verwijdering van vaste stoffen uit rioolwater, aquacultuur en industriële en gemeentelijke (afval)waterstromen. Hij is bijzonder effectief voor het verwijderen van gesuspendeerde vaste stoffen (TSS) uit vloeistofstromen, het verbeteren van de waterkwaliteit en het terugwinnen van waardevol materiaal. De machine is ontworpen om (afval)waterstromen te behandelen die, naast vaste stoffen, hoge concentraties vetten, oliën of vet (FOG) kunnen bevatten.

Figuur 2: IntenSieve® werkingsprincipe

 De IntenSieve® is, afhankelijk van de toepassing, uitgerust met een filtermaas met één maaswijdte die kan variëren van 90 tot 2000 micron. Het voedingswater wordt continu in de unit gevoerd waarbij het filtraat door het gaas ontsnapt. De zwevende deeltjes die door de mazen worden afgescheiden, vormen een voorlaag die het rendement verhoogt doordat kleinere deeltjes worden opgevangen. 

  De band beweegt continu, met een gecontroleerde snelheid op basis van het waterniveau in de machine. Om de scheiding van vaste stoffen te verbeteren kunnen coagulanten en/of flocculanten worden toegevoegd.

Het filtraat (vrij water) wordt opgevangen achter het filtergaas in het frame van waaruit het wordt afgevoerd. De vaste stoffen worden uit het filterdoek verwijderd door middel van een specifiek ontworpen reinigingssysteem.

Behandeling van afvalwater

Uit studies en praktijkervaring met roterende bandzeven blijkt het volgende:

  • Het aanbrengen van een voorlaag op het filtergaas heeft een groot effect op de verwijderingsefficiëntie van de vaste stof. Zelfs bij hoge volumebelasting worden deeltjes die kleiner zijn dan de poriegrootte van het filtergaas met een hoog rendement verwijderd.
  • De filtermaas heeft weinig invloed op het verwijderingsrendement. De opgebouwde pre-coat is meer bepalend voor het scheidingsrendement, hoewel opgemerkt moet worden dat de grotere maaswijdte wel een hogere doorlaatbaarheid heeft (ook met pre-coat) en dus meer water doorlaat en een hogere verwerkingscapaciteit mogelijk maakt.
  • Om de juiste keuze van de maaswijdte van het zeefdoek te kunnen maken, is het van belang inzicht te hebben in de deeltjesgrootteverdeling van de zwevende deeltjes in het water.