Terugwinning van cellulose


CellCap®, cellulose terugwinning uit water van een luchthaven

Inleiding situatie

De AWZI van een luchthaven ontvangt het rioolwater van de luchthaven (o.a. de waterstroom afkomstig van de vacuümtoiletten van de vliegtuigen) en van de daar aanwezige industrie. Het gemiddelde dag debiet van een specifieke AWZI is 4.000 m³/dag. Het debiet is op te delen in ongeveer 250 m³/h gedurende 14 uur overdag en ongeveer 100-120 m³/h voor 10 uur gedurende de nacht. 

In de huidige situatie komt het rioolwater binnen via het harkrooster. Het roostergoed wordt versneden. Vervolgens wordt het water direct naar de biologische zuivering verpompt. De samenstelling van het rioolwater varieert gedurende de dag en bevat relatief veel cellulose, afkomstig van toiletpapier.

Introductie van de technologie:

De werking van de IntenSieve® fijnzeef is gebaseerd op een roterend eindeloos zeefdoek. Onderstaand is een schematisch een dwarsdoorsnede getekend van de CirTec fijnzeef.

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png
This image has an empty alt attribute; its file name is image-2.png

Het water wordt gevoed in het ontvangstcompartiment van de machine. De stroom wordt eerst gefiltreerd door het filterdoek met de daarop opgebouwde filter laag. De filter laag ook wel precoat genoemd, gevormd door de in het (afval)water aanwezige zwevende stof, maakt het mogelijk om deeltjes af te kunnen vangen, die veel kleiner zijn dan de maaswijdte van het geïnstalleerde zeefdoek. Onderstaand de gevormde precoat zoals gevonden in praktijk op de zeef.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-3.png
This image has an empty alt attribute; its file name is image-4.png

Het oppervlak van het doek transporteert het gescheiden residu naar de afstort, waar lagedruk lucht het gezeefde materiaal van het doek in het compartiment van de afvoerschroef blaast. Door het waterniveau voor het filter te controleren en in functie van dit niveau de bandsnelheid aan te passen wordt een maximale filterkoek laag aangelegd en een optimaal rendement verkregen. 

Kenmerken van de fijnzeef pilot

KenmerkWaarde
Merk fijnzeefCirTec, kleinste type
Lengte skidca. 4m
Breedte skidca. 2,4 m
Effectief zeefoppervlakte0,25 m2
Maaswijdte zeefdoek500 en 840 micron
Voedingsdebiet pilot tijdens de proeven10 – 70 m3/u

Onderzoek uitgevoerd

Om de zuivering te kunnen uitbreiden wordt gekeken naar een aantal mogelijkheden, waaronder het toepassen van een fijnzeef om het influent te behandelen. In februari en maart 2017 is een pilottest met een kleine full-scale installatie uitgevoerd op het influent met verschillende maaswijdtes zeefdoek. Hierbij lag de focus op de haalbare verwijderingsrendementen van de fijnzeef op het influent. De pilot is uitgevoerd op een deelstroom, waarbij het aanvoerpatroon naar de zuivering werd gevolgd. 

Conclusie

Fijnzeef technologie kan goed toegepast worden op rioolwater afkomstig van een luchthaven. Met inzet van een vrij grof doek kan door inzet van koekfiltratie op een roterende bandzeef veel cellulose houdend zeefgoed afgevangen worden. Dit zeefgoed heeft potentie voor een verdere opwerking naar een zuivere kwaliteit cellulose. 

CellCap®, cellulose afvang in de juiste kwaliteit in één stap

Ook bestaat de mogelijkheid om in één stap een goede kwaliteit uit het inkomende water te filtreren met inzet van een CellCap®. CellCap® is een combinatie van de CellWash® en de IntenSieve®. De combinatie van deze twee machines zorgt voor de gewenste goede kwaliteit van cellulose voor hergebruik. 

 De CellWash bestaat uit een fijnmazige trommel waar via een inventief invoersysteem de cellulosevezels kunnen ontsnappen, terwijl haren, bladeren, zaden en andere ongewenste componenten worden afgevangen. De ‘schone’ cellulose wordt vervolgens afgevangen in de tweede fase, de IntenSieve®, een roterende bandzeef, waarbij twee kritische processen ook nog eens gecombineerd worden in één compacte unit, namelijk cellulose afscheiding en indikking.

Doordat beide procescomponenten volledig op elkaar zijn afgestemd, alle aansluitingen van de machines zijn uitgelijnd, wijkt het hydraulische profiel nauwelijks af van alleen de IntenSieve®.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-5.png