Cellulose terugwinning

Het verminderen van afval en het herwinnen van waardevolle grondstoffen zijn essentiële maatregelen om een ​​goed en gezond milieu te behouden voor toekomstige generaties. ​​CirTec draagt bij, door het upgraden en valoriseren van grondstoffen gewonnen uit rioolwater.

Via het Cellvation-proces wint onze demonstratie-installatie aan de rioolwaterzuivering Geestmerambacht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 200 kg cellulose per dag terug. De teruggewonnen cellulose wordt op de markt gebracht onder het merk Recell© en wordt gebruikt in verschillende toepassingen. Binnen het SMART-Plant-consortium wordt Recell© gebruikt in de productie van biocomposieten en biopolymeren. De gewonnen cellulose wordt ook toegepast in asfalt, beton, isolatiemateriaal en ander bouwmateriaal.

Samen met Recell Group heeft CirTec het bedrijf Cellvation BV opgericht. Cellvation biedt een proces dat het terugwinnen van gebruikt toiletpapier uit rioolwater mogelijk maakt en valoriseerd naar waardevolle cellulose, hetzij in een donzige vorm, hetzij in pellets.

Cellvation - cellulose

Het proces

Rioolwater komt de zuiveringsinstallatie binnen en stroomt door een grof scherm dat grote deeltjes verwijdert. Daarna begint het Cellvation-proces wanneer het rioolwater door een zandvanger wordt gepompt om de gemakkelijk zinkbare vaste stoffen te verwijderen. Het resterende afvalwater gaat door de cellulosewasser die de cellulosevezels scheidt van grotere deeltjes en haren. Het influent-afvalwater wordt vervolgens naar een roterend bandfilter gevoerd dat de waterkwaliteit van de afvalwaterafvoer aanzienlijk verbetert.

Het filtraat wordt afgevoerd en de vaste stoffen worden uit het filter verwijderd door middel van een gepatenteerd reinigingssysteem dat aan het einde van het filtratiegebied luchtdruk gebruikt. De cellulosevezels die afkomstig zijn van het roterende bandfilter worden vooraf ontwaterd in de ontwateringseenheid gekoppeld aan het filter en worden vervolgens verder ontwaterd door de CellPress. De droge vaste stoffen die de CellPress verlaten, worden gehygiëniseerd, gedroogd en verwerkt tot de donzige vorm of pallets.

Cellulose terugwinning

Het verminderen van afval en het herwinnen van waardevolle grondstoffen zijn essentiële maatregelen om een ​​goed en gezond milieu te behouden voor toekomstige generaties. ​​CirTec draagt bij, door het upgraden en valoriseren van grondstoffen gewonnen uit rioolwater.

Via het Cellvation-proces wint onze demonstratie-installatie aan de rioolwaterzuivering Geestmerambacht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 200 kg cellulose per dag terug. De teruggewonnen cellulose wordt op de markt gebracht onder het merk Recell© en wordt gebruikt in verschillende toepassingen. Binnen het SMART-Plant-consortium wordt Recell© gebruikt in de productie van biocomposieten en biopolymeren. De gewonnen cellulose wordt ook toegepast in asfalt, beton, isolatiemateriaal en ander bouwmateriaal.

Samen met KNN Cellulose heeft CirTec het bedrijf Cellvation BV opgericht. Cellvation biedt een proces dat het terugwinnen van gebruikt toiletpapier uit rioolwater mogelijk maakt en valoriseerd naar waardevolle cellulose, hetzij in een donzige vorm, hetzij in pellets.

Cellvation - cellulose

Het proces

Rioolwater komt de zuiveringsinstallatie binnen en stroomt door een grof scherm dat grote deeltjes verwijdert. Daarna begint het Cellvation-proces wanneer het rioolwater door een zandvanger wordt gepompt om de gemakkelijk zinkbare vaste stoffen te verwijderen. Het resterende afvalwater gaat door de cellulosewasser die de cellulosevezels scheidt van grotere deeltjes en haren. Het influent-afvalwater wordt vervolgens naar een roterend bandfilter gevoerd dat de waterkwaliteit van de afvalwaterafvoer aanzienlijk verbetert.

Het filtraat wordt afgevoerd en de vaste stoffen worden uit het filter verwijderd door middel van een gepatenteerd reinigingssysteem dat aan het einde van het filtratiegebied luchtdruk gebruikt. De cellulosevezels die afkomstig zijn van het roterende bandfilter worden vooraf ontwaterd in de ontwateringseenheid gekoppeld aan het filter en worden vervolgens verder ontwaterd door de CellPress. De droge vaste stoffen die de CellPress verlaten, worden gehygiëniseerd, gedroogd en verwerkt tot de donzige vorm of pallets.