Fijnzeven van ruw afvalwater

Als onderdeel van een onderzoeksprogramma, ondersteund door STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer), heeft een Nederlandse Waterschap op één van haar zuiveringen een Salsnes fijnzeef geïnstalleerd. De operationele omstandigheden van de fijnzeef worden intensief gevolgd, net als de resultaten en de gevolgen voor de benedenstroomse biologie. Voor wat betreft de bedrijfsvoering van de zuivering wordt onder andere gekeken naar slib kenmerken, denitrificatie en biologische fosfor opname.

De installatie is ontworpen om de totale droogweeraanvoer (DWA) te behandelen, en kan onder regenweeraanvoer (RWA) een capaciteit tot 500 m3/h verwerken. Het overschot, het resterende influent, wordt via een by-pass langs de fijnzeef, rechtstreeks gevoed in de anaerobe selector.

De gemiddelde concentratie aan gesuspendeerde drogestof in de voeding bedraagt ongeveer 450 mg/l, maar als gevolg van de “first flush” worden piekconcentraties gemeten van ruim boven 1.200 mg/l.

De betreffende RWZI is een actief slib systeem met een biologische capaciteit van 29.920 v.e. bij 150 g TOC/dag (33.000 v.e bij 136 g TOC/dag). De hydraulische capaciteit bedraagt bij DWA 385 m3/h. Onder RWA omstandigheden is de maximale aanvoer 1.800 m3/h

Fijnzeven - fine screens

Fijnzeven van ruw afvalwater

Als onderdeel van een onderzoeksprogramma, ondersteund door STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer), heeft een Nederlandse Waterschap op één van haar zuiveringen een Salsnes fijnzeef geïnstalleerd. De operationele omstandigheden van de fijnzeef worden intensief gevolgd, net als de resultaten en de gevolgen voor de benedenstroomse biologie. Voor wat betreft de bedrijfsvoering van de zuivering wordt onder andere gekeken naar slib kenmerken, denitrificatie en biologische fosfor opname.

De installatie is ontworpen om de totale droogweeraanvoer (DWA) te behandelen, en kan onder regenweeraanvoer (RWA) een capaciteit tot 500 m3/h verwerken. Het overschot, het resterende influent, wordt via een by-pass langs de fijnzeef, rechtstreeks gevoed in de anaerobe selector.

De gemiddelde concentratie aan gesuspendeerde drogestof in de voeding bedraagt ongeveer 450 mg/l, maar als gevolg van de “first flush” worden piekconcentraties gemeten van ruim boven 1.200 mg/l.

De betreffende RWZI is een actief slib systeem met een biologische capaciteit van 29.920 v.e. bij 150 g TOC/dag (33.000 v.e bij 136 g TOC/dag). De hydraulische capaciteit bedraagt bij DWA 385 m3/h. Onder RWA omstandigheden is de maximale aanvoer 1.800 m3/h

Fijnzeven - fine screens