GaLiCos en Crescendo

GaLiCos staat voor Gas Liquid Contact System en kan toegepast worden voor bijvoorbeeld verdampen, het indikken van vloeistoffen, het scrubben van (hete) gassen en het strippen van vluchtige stoffen. Crescendo is de doorontwikkeling van de roestvrijstalen GaLiCos en is een uitvoering in hoogwaardig kunststof: een geoptimaliseerd ontwerp voor zeer corrosieve omstandigheden.

Werkingsprincipe:

Een vloeistof stroomt naar beneden langs een hellende plaat en genereert door cavitatie een lichte negatieve druk in de neerwaarts gerichte, uitstekende openingen, in de bovenzijde van de plaat. De negatieve druk zorgt ervoor dat een gas door de plaat wordt gezogen en als langgerekte bellen in contact komt met de vloeistofstroom. Het turbulente oppervlak en vorm van de bellen maken dat het gas instantaan verzadigd raakt met damp. Een lage druk ventilator bevorderd de gasstroom, zodat de gasbelasting op de vloeistof en daarmee de uitwisseling tussen gas en vloeistof maximaal zijn.

GaLiCos - Evaporation - Indampen - Strippen
GaLiCos - Evaporation - Indampen - Strippen

Deze gepatenteerde techniek zorgt voor een intensief gas/vloeistof contact die zorgt voor een optimale uitwisseling van componenten met een minimale input van energie. Zelfs restwarmte van bijvoorbeeld verwarming, koeling en ventilatie kan op een nuttige manier worden gebruikt.

Eigenschappen:

 • Lage energieverbruik

 • Niet gevoelig voor vervuiling

 • Compacte, modulaire en robuuste constructie

 • Eenvoudig in bedrijfsvoering en geen onderhoud

GaLiCos en Crescendo

GaLiCos staat voor Gas Liquid Contact System en kan toegepast worden voor bijvoorbeeld verdampen, het indikken van vloeistoffen, het scrubben van (hete) gassen het strippen van vluchtige stoffen. Crescendo is de doorontwikkeling van de roestvrijstalen GaLiCos en is een uitvoering in hoogwaardig kunststof: een geoptimaliseerd ontwerp voor zeer corrosieve omstandigheden.

Werkingsprincipe:

Een vloeistof stroomt naar beneden langs een hellende plaat en genereert door cavitatie een lichte negatieve druk in de neerwaarts gerichte, uitstekende openingen, in de bovenzijde van de plaat. De negatieve druk zorgt ervoor dat een gas door de plaat wordt gezogen en als langgerekte bellen in contact komt met de vloeistofstroom. Het turbulente oppervlak en vorm van de bellen maken dat het gas instantaan verzadigd raakt met damp. Een lage druk ventilator bevorderd de gasstroom, zodat de gasbelasting op de vloeistof en daarmee de uitwisseling tussen gas en vloeistof maximaal zijn.

GaLiCos - Evaporation - Indampen - Strippen

Deze gepatenteerde techniek zorgt voor een intensief gas/vloeistof contact die zorgt voor een optimale uitwisseling van componenten met een minimale input van energie. Zelfs restwarmte van bijvoorbeeld verwarming, koeling en ventilatie kan op een nuttige manier worden gebruikt.

Eigenschappen:

 • Lage energieverbruik

 • Niet gevoelig voor vervuiling

 • Compacte, modulaire en robuuste constructie

 • Eenvoudig in bedrijfsvoering en geen onderhoud

GaLiCos - Evaporation - Indampen - Strippen

GaLiCos is de beste oplossing voor:

Afvalwaterstromen kunnen in een GaLiCos-Module tegen lage kosten worden ingedikt met afval- of restwarmte uit bijvoorbeeld ventilatielucht of zelfs buitenlucht. De luchtstroom wordt daarbij nagenoeg verzadigd met damp van de vloeistof door het enorme aanrakingsoppervlak tussen vele duizenden gerekte gasbellen en de filmvormige vloeistofstromen waar ze in meegevoerd worden (zie werkingsprincipe).
De verdampingscapaciteit is afhankelijk van de temperatuur en de relatieve vochtigheid van de gebruikte luchtstroom.
De vocht verzadigde luchtstroom kan meestal rechtstreeks in de atmosfeer afgevoerd worden. Indien de af te voeren luchtstroom echter schadelijke stoffen bevat (bijvoorbeeld dampen van koolwaterstoffen) zijn extra maatregelen noodzakelijk.

Het wassen van vervuilde ventilatielucht of rookgassen is mogelijk door de gasstroom door een of meerdere Galicos units te voeren (zie werkingsprincipe).
Stof en roetdeeltjes worden in de vloeistof gevangen terwijl eventueel in de gasstroom aanwezige calorische energie teruggewonnen kan worden.
De unieke eigenschappen ten aanzien van preventie van vervuiling en de reinigbaarheid van het systeem maken toepassing van de technologie op sterk vervuilende, scalingvormende vloeistoffen mogelijk.

Galicos kan ook worden ingezet voor bijvoorbeeld het scrubben van biogas (H2S-verwijdering).

Vluchtige stoffen kunnen op effectieve wijze uit een vloeistof zoals afvalwater of drainagewater verwijderd worden door ze te verdampen in de relatief grote gas (lucht)stroom die in het Galicos systeem intensief met de vloeistof in aanraking wordt gebracht (zie werkingsprincipe).
De unieke eigenschappen ten aanzien van preventie van vervuiling en de reinigbaarheid van het systeem maken toepassing van de technologie op sterk vervuilende, scalingvormende vloeistoffen mogelijk.
Eventueel aanwezige vluchtige stoffen kunnen gecondenseerd en teruggewonnen worden door de gasstroom door een tweede Galicos unit te voeren.

In de eerste Galicos module neemt de recirculerende gastroom verdampingswarmte en een hoeveelheid (schone) damp op uit de verontreinigde warmere vloeistof. In de tweede Galicos module condenseert deze damp in de schone koudere vloeistof en wordt de opgenomen verdampingswarmte als condensatiewarmte aan de vloeistof afgegeven.
Naast de beoogde vloeistof-vloeistof warmteoverdracht wordt dus tevens een relatief kleine hoeveelheid vloeistof uit de vervuilde vloeistof teruggewonnen.
De warmte- uitwisselingscapaciteit is afhankelijk van de (gemiddelde) temperatuur.

Voordelen:

 • hoge warmte-overdrachtscapaciteit (W/m².K)
 • geschikt voor sterk verontreinigde vloeistoffen
 • gemakkelijk reinigbaar
 • maakt het terugwinnen van laagwaardige energie rendabel
 • laag eigen energie verbruik
 • praktisch onderhoudsvrij

GaLiCos is de beste oplossing voor:

Afvalwaterstromen kunnen in een GaLiCos-Module tegen lage kosten worden ingedikt met afval- of restwarmte uit bijvoorbeeld ventilatielucht of zelfs buitenlucht. De luchtstroom wordt daarbij nagenoeg verzadigd met damp van de vloeistof door het enorme aanrakingsoppervlak tussen vele duizenden gerekte gasbellen en de filmvormige vloeistofstromen waar ze in meegevoerd worden (zie werkingsprincipe).
De verdampingscapaciteit is afhankelijk van de temperatuur en de relatieve vochtigheid van de gebruikte luchtstroom.
De vocht verzadigde luchtstroom kan meestal rechtstreeks in de atmosfeer afgevoerd worden. Indien de af te voeren luchtstroom echter schadelijke stoffen bevat (bijvoorbeeld dampen van koolwaterstoffen) zijn extra maatregelen noodzakelijk.

Het wassen van vervuilde ventilatielucht of rookgassen is mogelijk door de gasstroom door een of meerdere Galicos units te voeren (zie werkingsprincipe).
Stof en roetdeeltjes worden in de vloeistof gevangen terwijl eventueel in de gasstroom aanwezige calorische energie teruggewonnen kan worden.
De unieke eigenschappen ten aanzien van preventie van vervuiling en de reinigbaarheid van het systeem maken toepassing van de technologie op sterk vervuilende, scalingvormende vloeistoffen mogelijk.

Galicos kan ook worden ingezet voor bijvoorbeeld het scrubben van biogas (H2S-verwijdering).

Vluchtige stoffen kunnen op effectieve wijze uit een vloeistof zoals afvalwater of drainagewater verwijderd worden door ze te verdampen in de relatief grote gas (lucht)stroom die in het Galicos systeem intensief met de vloeistof in aanraking wordt gebracht (zie werkingsprincipe).
De unieke eigenschappen ten aanzien van preventie van vervuiling en de reinigbaarheid van het systeem maken toepassing van de technologie op sterk vervuilende, scalingvormende vloeistoffen mogelijk.
Eventueel aanwezige vluchtige stoffen kunnen gecondenseerd en teruggewonnen worden door de gasstroom door een tweede Galicos unit te voeren.

In de eerste Galicos module neemt de recirculerende gastroom verdampingswarmte en een hoeveelheid (schone) damp op uit de verontreinigde warmere vloeistof. In de tweede Galicos module condenseert deze damp in de schone koudere vloeistof en wordt de opgenomen verdampingswarmte als condensatiewarmte aan de vloeistof afgegeven.
Naast de beoogde vloeistof-vloeistof warmteoverdracht wordt dus tevens een relatief kleine hoeveelheid vloeistof uit de vervuilde vloeistof teruggewonnen.
De warmte- uitwisselingscapaciteit is afhankelijk van de (gemiddelde) temperatuur.

Voordelen:

 • hoge warmte-overdrachtscapaciteit (W/m².K)
 • geschikt voor sterk verontreinigde vloeistoffen
 • gemakkelijk reinigbaar
 • maakt het terugwinnen van laagwaardige energie rendabel
 • laag eigen energie verbruik
 • praktisch onderhoudsvrij