Hergebruik van grondstoffen, het verminderen van de hoeveelheid afval: doelstellingen waar iedereen achter staat

Naast het voorkomen van afval, is het terugwinnen van grondstoffen uit afvalstromen nodig om tot een circulaire economie te komen. Hiervoor is brede politieke steunop regionaal, nationaal en Europees niveau nodig. Tot zover de theorie. De praktijk blijkt echter weerbarstig.

Als technologieontwikkelaar in waterzuivering, richt CirTec zich onder andere op het terugwinnen van cellulose (gebruikt toiletpapier) uit rioolwater. Dit gebruikte toiletpapier heeft vele toepassingsmogelijkheden, zoals gerecycled papier dat ook heeft. Als je een hernieuwbare grondstof terugwint uit rioolwater en je wil die (bij wijze van pilot of demo) nuttig inzetten, dan komt de juridische status van grondstof aan de orde.

hergebruik-van-energie-en-grondstoffen-uit-afvalwater

Voor veel toepassingen, moet de grondstof eerst een “einde afvalstatus” krijgen. Om deze einde afvalstatus te krijgen, is een “aantoonbaar een markt nodig”. Om de markt de ontwikkelen, moet wel eerst een product gemaakt worden, wat niet mag, omdat om het product te maken een einde afvalstatus nodig is. Zie hier de cirkel waar wij als duurzame ondernemer in terecht komen en die, ondanks de noodzaak om te komen tot een circulaire economie, moeilijk te doorbreken lijkt.

Bijzonder is, dat daar waar elke overheid circulariteit als speerpunt in het beleid heeft staan en iedereen die in de keten betrokken is positief en constructief wil bijdragen, het lastig zo niet onmogelijk is om in een ondoordringbaar doolhof van werkgroepen, betrokkenen en belanghebbenden de weg te vinden.  Nu wil ik er vooral niet voor pleiten om minder zorgvuldig om te gaan met het hergebruik van herwonnen grondstoffen. Risico’s voor mens en milieu moet je immers minimaliseren. Wel zoek ik naar een routekaart door het doolhof van regelgeving en verantwoordelijkheden.

Binnen het INTERREG-NWE project WOW! (Wider Opportunities for raw materials from Wastewater) willen we de juridische status van grondstoffen uit rioolwater te verduidelijken. De zoektocht naar eenduidig regelgeving bestaat niet alleen in Nederland maar ook in de ons omringende landen.  We proberen met input van expert in een raad van advies een routekaart te maken, zodat ook in de praktijk grondstoffen uit rioolwater omgezet kunnen worden in duurzame grondstoffen.

Als u expertise heeft op dit vlak, dan kom ik graag met u in contact.

Hergebruik van grondstoffen, het verminderen van de hoeveelheid afval: doelstellingen waar iedereen achter staat

Naast het voorkomen van afval, is het terugwinnen van grondstoffen uit afvalstromen nodig om tot een circulaire economie te komen. Hiervoor is brede politieke steunop regionaal, nationaal en Europees niveau nodig. Tot zover de theorie. De praktijk blijkt echter weerbarstig.

Als technologieontwikkelaar in waterzuivering, richt CirTec zich onder andere op het terugwinnen van cellulose (gebruikt toiletpapier) uit rioolwater. Dit gebruikte toiletpapier heeft vele toepassingsmogelijkheden, zoals gerecycled papier dat ook heeft. Als je een hernieuwbare grondstof terugwint uit rioolwater en je wil die (bij wijze van pilot of demo) nuttig inzetten, dan komt de juridische status van grondstof aan de orde.

hergebruik-van-energie-en-grondstoffen-uit-afvalwater

Voor veel toepassingen, moet de grondstof eerst een “einde afvalstatus” krijgen. Om deze einde afvalstatus te krijgen, is een “aantoonbaar een markt nodig”. Om de markt de ontwikkelen, moet wel eerst een product gemaakt worden, wat niet mag, omdat om het product te maken een einde afvalstatus nodig is. Zie hier de cirkel waar wij als duurzame ondernemer in terecht komen en die, ondanks de noodzaak om te komen tot een circulaire economie, moeilijk te doorbreken lijkt.

Bijzonder is, dat daar waar elke overheid circulariteit als speerpunt in het beleid heeft staan en iedereen die in de keten betrokken is positief en constructief wil bijdragen, het lastig zo niet onmogelijk is om in een ondoordringbaar doolhof van werkgroepen, betrokkenen en belanghebbenden de weg te vinden.  Nu wil ik er vooral niet voor pleiten om minder zorgvuldig om te gaan met het hergebruik van herwonnen grondstoffen. Risico’s voor mens en milieu moet je immers minimaliseren. Wel zoek ik naar een routekaart door het doolhof van regelgeving en verantwoordelijkheden.

Binnen het INTERREG-NWE project WOW! (Wider Opportunities for raw materials from Wastewater) willen we de juridische status van grondstoffen uit rioolwater te verduidelijken. De zoektocht naar eenduidig regelgeving bestaat niet alleen in Nederland maar ook in de ons omringende landen.  We proberen met input van expert in een raad van advies een routekaart te maken, zodat ook in de praktijk grondstoffen uit rioolwater omgezet kunnen worden in duurzame grondstoffen.

Als u expertise heeft op dit vlak, dan kom ik graag met u in contact.