Indampen RO-concentraat

De toepassing van membraantechnieken heeft zowel in de afvalwaterverwerking als in de productie van drink- en proceswater de afgelopen decennia een grote vlucht genomen. Membraan technieken bieden echter geen volledige oplossing, omdat een restproduct overblijft in de vorm van een zoute concentraat stroom (brine). GaLiCos, is een onderhoudsvrije techniek, waarmee met laagwaardige restwarmte een brine kan worden ingedampt tot boven de verzadigingsgrens zodat zoutkristallen kunnen worden afgevangen. Door GaliCos als een combinatie verdamper/condensor te gebruiken kan een hoge kwaliteit water worden geproduceerd, geschikt voor hergebruik, uit een afvalwaterstroom.

Evaporator - GaLiCos - Indampen

Indampen RO-concentraat

De toepassing van membraantechnieken heeft zowel in de afvalwaterverwerking als in de productie van drink- en proceswater de afgelopen decennia een grote vlucht genomen. Membraan technieken bieden echter geen volledige oplossing, omdat een restproduct overblijft in de vorm van een zoute concentraat stroom (brine). GaLiCos, is een onderhoudsvrije techniek, waarmee met laagwaardige restwarmte een brine kan worden ingedampt tot boven de verzadigingsgrens zodat zoutkristallen kunnen worden afgevangen. Door GaliCos als een combinatie verdamper/condensor te gebruiken kan een hoge kwaliteit water worden geproduceerd, geschikt voor hergebruik, uit een afvalwaterstroom.

Evaporator - GaLiCos - Indampen