Docu-stijl film over het terugwinnen van cellulose uit rioolwater

The Water Alliance maakte een prachtige film in docu-stijl over het terugwinnen van cellulose uit rioolwater en de transitie in mindset om te denken vanuit het grondstoffen perspectief in plaats van afval. Als we denken aan klimaatverandering of het verminderen van broeikasgassen, is hergebruik van grondstoffen een noodzaak. Cellulose terugwinning met CellCap en hergebruik van Recell zijn slechts een voorbeeld.

Met de docu-stijl film “CirTec and the remarkable story of cellulose recovery” lanceert CirTec ook de CellCap technologie internationaal. CellCap is een tweetraps zeeftechniek waarmee een vergistbare reststroom en een cellulose stroom aan het begin van een rwzi uit rioolwater kunnen worden onttrokken, zonder dat extra pompstappen nodig zijn. Niet alleen wordt een waardevolle grondstof herwonnen, ook wordt het energieverbruik van een rzi significant verlaagd, wordt minder slib geproduceerd en is minder polyelektroliet nodig voor de ontwatering.

Met het onttrekken van cellulose uit rioolwater en het nuttig hergebruiken van de grondstof wordt per ton cellulose 2 tot 2,5 ton CO2-eq uitstoot vermeden.

Met dank aan: Water Alliance, Dr Mark Fletcher, Noor Ney, Marit van Veen en Coos Wessels