Ontwatering

Bij het ontwateren van slib is het te behalen drogestofgehalte van de slibkoek doorgaans het belangrijkste wegingscriterium. Afhankelijk van de herkomst van een slib (zuiveringsslib, mest, grondreiniging, anders) kunnen de eigenschappen voor ontwatering sterk variëren. Omdat niet elk slib zich op dezelfde wijze laat ontwateren, levert Giotto Water diverse modellen zeefbandpersen die elk excelleren in een specifieke markt. Zo is er een machine specifiek voor biologisch slib, waarvan de perssectie kan worden uitgebreid tot 15 walsen. Voor andere, eenvoudiger samendrukbare media zijn machines in andere configuraties leverbaar.

Wereldwijd heeft Giotto Water meer dan 1.800 referenties. Ook in Nederland en België zijn een groot aantal machines in bedrijf. Bandbreedten variëren van 800 tot 3.000 mm en dus zijn machines zeer breed inzetbaar tot grote verwerkingscapaciteiten.

Dewatering Ontwatering: Zeefbandpers - Belt Press

Ontwatering

Bij het ontwateren van slib is het te behalen drogestofgehalte van de slibkoek doorgaans het belangrijkste wegingscriterium. Afhankelijk van de herkomst van een slib (zuiveringsslib, mest, grondreiniging, anders) kunnen de eigenschappen voor ontwatering sterk variëren. Omdat niet elk slib zich op dezelfde wijze laat ontwateren, levert Giotto Water diverse modellen zeefbandpersen die elk excelleren in een specifieke markt. Zo is er een machine specifiek voor biologisch slib, waarvan de perssectie kan worden uitgebreid tot 15 walsen. Voor andere, eenvoudiger samendrukbare media zijn machines in andere configuraties leverbaar.

Wereldwijd heeft Giotto Water meer dan 1.800 referenties. Ook in Nederland en België zijn een groot aantal machines in bedrijf. Bandbreedten variëren van 800 tot 3.000 mm en dus zijn machines zeer breed inzetbaar tot grote verwerkingscapaciteiten.

Dewatering Ontwatering: Zeefbandpers - Belt Press