Partners

Samenwerking en kennis delen zijn de sleutels tot vooruitgang en van cruciaal belang voor CirTec. Wij bouwen een netwerk van partners met kennis en technologieën die toegevoegde waarde hebben voor onze thuismarkten en/of die de mogelijkheid bieden om onze technologie in het buitenland te vermarkten.

Salsnes Filter is een Noors technologiebedrijf, gespecialiseerd in scheiding van vaste stoffen uit afvalwater.

De gepatenteerde Salsnes fijnzeef technologie verwijdert onopgeloste deeltjes uit zowel huishoudelijk als industrieel afvalwater. Industrieën zoals voedingsmiddelen, papier en aquacultuur maken gebruik van de volledig geautomatiseerde technologie voor de behandeling van afvalwater; het verbeteren van de kwaliteit van influent of terugwinnen van grondstoffen. Salsnes fijnzeven zijn ook een uitstekend alternatief voor een primaire behandeling van ruw afvalwater (influent) op rioolwaterzuiveringsinstallaties, waar materialen kunnen worden afgescheiden als een potentieel hoge waarde grondstof.

CirTec is exclusief vertegenwoordiger voor Salsnes. Verder werken we samen op het gebied van onderzoek ter optimalisatie van de fijnzeven en nageschakelde processen.

GIOTTO WATER is al meer dan 40 jaar wereldwijd actief op het gebied van milieu met een breed productportfolio, waaronder specifieke technologieën en oplossingen voor de behandeling van slib, primair water en afvalwater, zowel op rioolwaterzuiveringen als industrieel.

GIOTTO WATER stelt zich tot doel om de behandelingsprocessen te verbeteren en optimaliseren, en het water te behandelen zodat het opnieuw kan worden gebruikt. Centraal hierbij staan de vermindering slibproductie, oplossingen voor energieterugwinning en valorisatie van het slib.

Vision and Actions verbindt Europa en China met technische bedrijfsontwikkeling om Chinese bedrijven te helpen bij het oplossen van kritieke technische problemen.

In hun VISIE kan duurzame ontwikkeling van de samenleving alleen floreren als de voordelen van alle sociale, milieu- en economische bij elkaar komen.

Ze voeren een concrete ACTIE uit op hun visie door het promoten van innovaties door middel van technologische co-ontwikkelingsactiviteiten en sociale programma’s.

Partners

Samenwerking en kennis delen zijn de sleutels tot vooruitgang en van cruciaal belang voor CirTec. Wij bouwen een netwerk van partners met kennis en technologieën die toegevoegde waarde hebben voor onze thuismarkten en/of die de mogelijkheid bieden om onze technologie in het buitenland te vermarkten.

Salsnes Filter is een Noors technologiebedrijf, gespecialiseerd in scheiding van vaste stoffen uit afvalwater.

De gepatenteerde Salsnes fijnzeef technologie verwijdert onopgeloste deeltjes uit zowel huishoudelijk als industrieel afvalwater. Industrieën zoals voedingsmiddelen, papier en aquacultuur maken gebruik van de volledig geautomatiseerde technologie voor de behandeling van afvalwater; het verbeteren van de kwaliteit van influent of terugwinnen van grondstoffen. Salsnes fijnzeven zijn ook een uitstekend alternatief voor een primaire behandeling van ruw afvalwater (influent) op rioolwaterzuiveringsinstallaties, waar materialen kunnen worden afgescheiden als een potentieel hoge waarde grondstof.

CirTec is exclusief vertegenwoordiger voor Salsnes. Verder werken we samen op het gebied van onderzoek ter optimalisatie van de fijnzeven en nageschakelde processen.

GIOTTO WATER is al meer dan 40 jaar wereldwijd actief op het gebied van milieu met een breed productportfolio, waaronder specifieke technologieën en oplossingen voor de behandeling van slib, primair water en afvalwater, zowel op rioolwaterzuiveringen als industrieel.

GIOTTO WATER stelt zich tot doel om de behandelingsprocessen te verbeteren en optimaliseren, en het water te behandelen zodat het opnieuw kan worden gebruikt. Centraal hierbij staan de vermindering slibproductie, oplossingen voor energieterugwinning en valorisatie van het slib.

Vision and Actions verbindt Europa en China met technische bedrijfsontwikkeling om Chinese bedrijven te helpen bij het oplossen van kritieke technische problemen.

In hun VISIE kan duurzame ontwikkeling van de samenleving alleen floreren als de voordelen van alle sociale, milieu- en economische bij elkaar komen.

Ze voeren een concrete ACTIE uit op hun visie door het promoten van innovaties door middel van technologische co-ontwikkelingsactiviteiten en sociale programma’s.