Partners

Samenwerking en kennis delen zijn de sleutels tot vooruitgang en van cruciaal belang voor CirTec. Wij bouwen een netwerk van partners met kennis en technologieën die toegevoegde waarde hebben voor onze thuismarkten en/of die de mogelijkheid bieden om onze technologie in het buitenland te vermarkten.

GIOTTO WATER is al meer dan 40 jaar wereldwijd actief op het gebied van milieu met een breed productportfolio, waaronder specifieke technologieën en oplossingen voor de behandeling van slib, primair water en afvalwater, zowel op rioolwaterzuiveringen als industrieel.

GIOTTO WATER stelt zich tot doel om de behandelingsprocessen te verbeteren en optimaliseren, en het water te behandelen zodat het opnieuw kan worden gebruikt. Centraal hierbij staan de vermindering slibproductie, oplossingen voor energieterugwinning en valorisatie van het slib.

Vision and Actions verbindt Europa en China met technische bedrijfsontwikkeling om Chinese bedrijven te helpen bij het oplossen van kritieke technische problemen.

In hun VISIE kan duurzame ontwikkeling van de samenleving alleen floreren als de voordelen van alle sociale, milieu- en economische bij elkaar komen.

Ze voeren een concrete ACTIE uit op hun visie door het promoten van innovaties door middel van technologische co-ontwikkelingsactiviteiten en sociale programma’s.

De basis voor Recell Group  is circulaire economie. Cellulose is een natuurproduct dat wordt gemaakt door bomen. Het is een veelzijdige, veilige en vooral duurzame grondstof voor veel producten en diensten.

Onze missie is om de voordelen van cellulose in verschillende industrieën te implementeren. Onze
visie is om cellulose tot een fundamenteel onderdeel
van de circulaire economie te maken.

Ons bedrijf maakt cellulose tot een van de duurzame pijlers onder een verantwoorde, toekomstbestendige en volhoudbare economie. In nauwe samenwerking met partners bouwen wij innovatieve waardeketens.

Onze kernwaarde is samenwerking met respect voor mens en milieu. Dit komt tot uiting in de diverse ketens die we bouwen samen met partners in bijvoorbeeld de watersector, de bouw- en infrasector, de chemische industrie, en de recycling industrie. We ontwikkelen in nauwe samenwerking met universiteiten, kennisinstituten, hogescholen, netwerkorganisaties en diverse overheden.

Partners

Samenwerking en kennis delen zijn de sleutels tot vooruitgang en van cruciaal belang voor CirTec. Wij bouwen een netwerk van partners met kennis en technologieën die toegevoegde waarde hebben voor onze thuismarkten en/of die de mogelijkheid bieden om onze technologie in het buitenland te vermarkten.

GIOTTO WATER is al meer dan 40 jaar wereldwijd actief op het gebied van milieu met een breed productportfolio, waaronder specifieke technologieën en oplossingen voor de behandeling van slib, primair water en afvalwater, zowel op rioolwaterzuiveringen als industrieel.

GIOTTO WATER stelt zich tot doel om de behandelingsprocessen te verbeteren en optimaliseren, en het water te behandelen zodat het opnieuw kan worden gebruikt. Centraal hierbij staan de vermindering slibproductie, oplossingen voor energieterugwinning en valorisatie van het slib.

Vision and Actions verbindt Europa en China met technische bedrijfsontwikkeling om Chinese bedrijven te helpen bij het oplossen van kritieke technische problemen.

In hun VISIE kan duurzame ontwikkeling van de samenleving alleen floreren als de voordelen van alle sociale, milieu- en economische bij elkaar komen.

Ze voeren een concrete ACTIE uit op hun visie door het promoten van innovaties door middel van technologische co-ontwikkelingsactiviteiten en sociale programma’s.

De basis voor Recell Group is circulaire economie. Cellulose is een natuurproduct dat wordt gemaakt door bomen. Het is een veelzijdige, veilige en vooral duurzame grondstof voor veel producten en diensten.

Onze missie is om de voordelen van cellulose in verschillende industrieën te implementeren. Onze
visie is om cellulose tot een fundamenteel onderdeel
van de circulaire economie te maken.

Ons bedrijf maakt cellulose tot een van de duurzame pijlers onder een verantwoorde, toekomstbestendige en volhoudbare economie. In nauwe samenwerking met partners bouwen wij innovatieve waardeketens.

Onze kernwaarde is samenwerking met respect voor mens en milieu. Dit komt tot uiting in de diverse ketens die we bouwen samen met partners in bijvoorbeeld de watersector, de bouw- en infrasector, de chemische industrie, en de recycling industrie. We ontwikkelen in nauwe samenwerking met universiteiten, kennisinstituten, hogescholen, netwerkorganisaties en diverse overheden.