CellPro

Het hoofddoel van het CellPro project is om een nieuwe technologie te ontwikkelen die in staat is om tertiaire cellulose te scheiden van cellulosehoudende reststromen, zoals bijvoorbeeld uit de rioolwaterzuivering,
en deze geschikt te maken voor verder gebruik.

Impact
Het innovatieve proces dat met dit project wordt ontwikkeld, zorgt ervoor dat cellulose op grotere schaal gewonnen kan worden, waarbij de kwaliteit van het materiaal zuiverder is dan bestaande methodes.
Tot op heden wordt nergens ter wereld het opwaarderen van cellulose op een vergelijkbare wijze, of op een beoogde schaal toegepast.