ScreenCap, fijnzeven rwzi Aarle-Rixtel

Als een van de eerste grootschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) in Europa, is de rwzi Aarle-Rixtel uitgerust met CellCap fijnzeven. De essentie van dit innovatieve concept is de verwijdering van zwevende stof uit ruw afvalwater op basis van deeltjesgrootte. In vergelijking met gangbare scheidingstechnieken die werken op basis van dichtheid, hebben CellCap fijnzeven een aanzienlijke positieve impact op de benedenstroomse processen. Naast dat een andere fractie van de zwevende stof wordt afgevangen, kan de BOD:N-verhouding in het filtraat worden beïnvloed door de procesinstellingen van de zeven aan te passen.

De rwzi Aarle-Rixtel, een van de zuiveringen van Waterschap Aa en Maas, is ontworpen voor 340.000 VE en kan een hydraulische capaciteit behandelen bij RWA van 16.000 m3/h. De CellCap fijnzeven zijn ontworpen voor een hydraulische capaciteit van 4.000 m3/uur hetgeen overeenkomt met ongeveer 120{4f1e35c07df61488f28768334a6350a7c20f145341bf5f3233e6477760a58c2c} van de DWF.

De rwzi Aarle-Rixtel is opgebouwd in twee identieke zuiveringsstraten die onafhankelijk van elkaar kunnen worden bedreven. Deze opstelling maakt het mogelijk een nauwkeurige vergelijking te maken van de impact van CellCap fijnzeven op de benedenstroomse processen. Ondersteund door een netwerk van Europese partners, wil een klein consortium bestaande uit een technologie ontwikkelaar (CirTec B.V.), launching customer (Waterschap Aa en Maas) en een kennisinstituut (KWR), de CellCap technologie op deze grootschalige zuivering valideren. Gedurende een periode van 24 maanden, wordt slechts het influent van een van de twee zuiveringsstraten voorbehandeld met CellCap fijnzeven. Gedurende deze periode zullen de benedenstroomse processen nauwlettend worden gevolgd en gemonitord. Naast de werking van de fijnzeven, zal aandacht worden besteed aan de activiteit van biomassa, ontwatering kenmerken, energieverbruik en andere proceskenmerken.

Het project, ScreenCap genaamd, waarvoor een Europese subsidie is toegekend vanuit de Eco Innovation regeling, moet een opmaat zijn voor de verdere vermarkting van de CellCap technologie.

ScreenCap, fijnzeven rwzi Aarle-Rixtel

Als een van de eerste grootschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) in Europa, is de rwzi Aarle-Rixtel uitgerust met CellCap fijnzeven. De essentie van dit innovatieve concept is de verwijdering van zwevende stof uit ruw afvalwater op basis van deeltjesgrootte. In vergelijking met gangbare scheidingstechnieken die werken op basis van dichtheid, hebben CellCap fijnzeven een aanzienlijke positieve impact op de benedenstroomse processen. Naast dat een andere fractie van de zwevende stof wordt afgevangen, kan de BOD:N-verhouding in het filtraat worden beïnvloed door de procesinstellingen van de zeven aan te passen.

De rwzi Aarle-Rixtel, een van de zuiveringen van Waterschap Aa en Maas, is ontworpen voor 340.000 VE en kan een hydraulische capaciteit behandelen bij RWA van 16.000 m3/h. De CellCap fijnzeven zijn ontworpen voor een hydraulische capaciteit van 4.000 m3/uur hetgeen overeenkomt met ongeveer 120{4f1e35c07df61488f28768334a6350a7c20f145341bf5f3233e6477760a58c2c} van de DWF.

De rwzi Aarle-Rixtel is opgebouwd in twee identieke zuiveringsstraten die onafhankelijk van elkaar kunnen worden bedreven. Deze opstelling maakt het mogelijk een nauwkeurige vergelijking te maken van de impact van CellCap fijnzeven op de benedenstroomse processen. Ondersteund door een netwerk van Europese partners, wil een klein consortium bestaande uit een technologie ontwikkelaar (CirTec B.V.), launching customer (Waterschap Aa en Maas) en een kennisinstituut (KWR), de CellCap technologie op deze grootschalige zuivering valideren. Gedurende een periode van 24 maanden, wordt slechts het influent van een van de twee zuiveringsstraten voorbehandeld met CellCap fijnzeven. Gedurende deze periode zullen de benedenstroomse processen nauwlettend worden gevolgd en gemonitord. Naast de werking van de fijnzeven, zal aandacht worden besteed aan de activiteit van biomassa, ontwatering kenmerken, energieverbruik en andere proceskenmerken.

Het project, ScreenCap genaamd, waarvoor een Europese subsidie is toegekend vanuit de Eco Innovation regeling, moet een opmaat zijn voor de verdere vermarkting van de CellCap technologie.

Meer informatie over ScreenCap is te vinden op www.screencap.eu