Slachterijen en vleesverwerking

De afgelopen jaren is binnen de vleesverwerkingsector het waterverbruik al aanzienlijk teruggedrongen. Zuiverings- en lozingskosten -de belangrijkste kostenposten voor de totale waterhuishouding- verhouden zich echter niet rechtevenredig tot het waterverbruik. Lozingskosten worden immers bepaald door de vuilvracht en niet door het volume. Door beperking van het waterverbruik zijn afvalwaterstromen doorgaans geconcentreerder geworden.

Vanwege in Nederland geldende normen voor lozing van afvalwater en de daarmee gepaard gaande kosten beschikken vrijwel alle slachterijen over een waterzuivering. Het meest gangbaar is een systeem dat bestaat uit een grove voorzeving, vaak gevolgd door een DAF en soms door een biologische nazuivering.

Hoewel het aandeel van de waterkosten in de totale productiekosten nog altijd relatief gering is, zijn de kosten voor waterzuivering voor steeds meer bedrijven een potentiële bron voor besparing. Naast het kostenaspect speelt ook het imago van een milieubewuste onderneming een belangrijke rol. CirTec kan hieraan binnen de sector een belangrijke bijdrage leveren. Technologieën die ingezet worden, variëren van verwijdering van zwevende stof en vetten tot het polijsten van effluent.

Met name in de voorzuivering (het verwijderen van vet en vaste stoffen) zijn belangrijke besparingen en optimalisaties mogelijk. Met behulp van fijnzeven kunnen vetten en vaste stoffen zonder toevoeging van chemicaliën op een zeer efficiënte wijze worden verwijderd. Gezeefd materiaal wordt ontwaterd tot een steekvaste slibkoek met hoge drogestofconcentraties.

Verwijdering van TSS en FOG

Slachterijen en vleesverwerking

De afgelopen jaren is binnen de vleesverwerkingsector het waterverbruik al aanzienlijk teruggedrongen. Zuiverings- en lozingskosten -de belangrijkste kostenposten voor de totale waterhuishouding- verhouden zich echter niet rechtevenredig tot het waterverbruik. Lozingskosten worden immers bepaald door de vuilvracht en niet door het volume. Door beperking van het waterverbruik zijn afvalwaterstromen doorgaans geconcentreerder geworden.

Vanwege in Nederland geldende normen voor lozing van afvalwater en de daarmee gepaard gaande kosten beschikken vrijwel alle slachterijen over een waterzuivering. Het meest gangbaar is een systeem dat bestaat uit een grove voorzeving, vaak gevolgd door een DAF en soms door een biologische nazuivering.

Hoewel het aandeel van de waterkosten in de totale productiekosten nog altijd relatief gering is, zijn de kosten voor waterzuivering voor steeds meer bedrijven een potentiële bron voor besparing. Naast het kostenaspect speelt ook het imago van een milieubewuste onderneming een belangrijke rol. CirTec kan hieraan binnen de sector een belangrijke bijdrage leveren. Technologieën die ingezet worden, variëren van verwijdering van zwevende stof en vetten tot het polijsten van effluent.

Met name in de voorzuivering (het verwijderen van vet en vaste stoffen) zijn belangrijke besparingen en optimalisaties mogelijk. Met behulp van fijnzeven kunnen vetten en vaste stoffen zonder toevoeging van chemicaliën op een zeer efficiënte wijze worden verwijderd. Gezeefd materiaal wordt ontwaterd tot een steekvaste slibkoek met hoge drogestofconcentraties.

Fine screens - Fijnzeven - Slachterijen en Vleesverwerking

Verwijdering van TSS en FOG