Verwijdering van TSS en FOG

Om de kosten voor lozing van afvalwater en het afvoeren van vetten te reduceren heeft een Nederlandse slachterij een fijnzeef geplaatst voor de vetvanger. De fijnzeef verwijderd de onopgeloste bestanddelen (TSS) en aanwezige vetten (FOG) en perst deze tot een steekvast product.

De vetvanger is in bedrijf gebleven om vetten, die door een verdere afkoeling nog in de vetput opdrijven af te scheiden en het rendement van de installatie te verhogen. De drijflaag van de vetvanger wordt teruggevoerd naar de fijnzeef en wordt met de daar afgescheiden bestanddelen ontwaterd.

Verwijdering van TSS en FOG

Om de kosten voor lozing van afvalwater en het afvoeren van vetten te reduceren heeft een Nederlandse slachterij een fijnzeef geplaatst voor de vetvanger. De fijnzeef verwijderd de onopgeloste bestanddelen (TSS) en aanwezige vetten (FOG) en perst deze tot een steekvast product.

De vetvanger is in bedrijf gebleven om vetten, die door een verdere afkoeling nog in de vetput opdrijven af te scheiden en het rendement van de installatie te verhogen. De drijflaag van de vetvanger wordt teruggevoerd naar de fijnzeef en wordt met de daar afgescheiden bestanddelen ontwaterd.