Waterkwaliteitsbeheer

De visie op waterzuivering is de afgelopen jaren aanmerkelijk verschoven. Naast aanscherping van lozingseisen zijn, beperking van CO2-emissie, reductie van energieverbruik (of zelfs energieproductie) en hergebruik van afvalstoffen steeds belangrijkere aandachtspunten geworden. Deze verschuiving heeft de ontwikkeling van nieuwe technologie gestimuleerd.

CirTec tracht met de inzet van fijnzeven bij te dragen aan de doelstellingen van Waterschappen. Fijnzeven ontlasten de biologie en dragen daarmee bij aan de energie doelstellingen. Het zeefgoed dat wordt afgescheiden bestaat voornamelijk uit cellulose dat enorme potentie heeft als grondstof. Fijnzeeftechniek op communale toepassingen zijn de onderzoeksfase inmiddels gepasseerd. Van de ca. 700 Salsnes fijnzeven die wereldwijd operationeel zijn, worden er ongeveer 400 bedreven op communale toepassingen.

Naast de inzet van fijnzeven in ruw influent worden deze ook toegepast voor het filtreren van deelstromen zoals centraat. Ook de inzet achter overstorten in gemengde rioolstelsels is een veelbelovende toepassing. Een onderzoek dat CirTec recent heeft uitgevoerd in nauwe samenwerking met een aantal waterschappen en ingenieursbureaus heeft dat aangetoond.

Fijnzeven

Fijnzeven van ruw afvalwater

Ontlasten waterzuivering

Verwijdering van TSS en FOG

Cellulose Assisted Dewatering of Sludge

ScreenCap, fijnzeven RWZI Aarle-Rixtel

Waterkwaliteitsbeheer

De visie op waterzuivering is de afgelopen jaren aanmerkelijk verschoven. Naast aanscherping van lozingseisen zijn, beperking van CO2-emissie, reductie van energieverbruik (of zelfs energieproductie) en hergebruik van afvalstoffen steeds belangrijkere aandachtspunten geworden. Deze verschuiving heeft de ontwikkeling van nieuwe technologie gestimuleerd.

CirTec tracht met de inzet van fijnzeven bij te dragen aan de doelstellingen van Waterschappen. Fijnzeven ontlasten de biologie en dragen daarmee bij aan de energie doelstellingen. het zeefgoed dat wordt afgescheiden bestaat voornamelijk uit cellulose dat enorme potentie heeft als grondstof. Fijnzeeftechniek op communale toepassingen zijn de onderzoeksfase inmiddels gepasseerd. Van de ca. 700 Salsnes fijnzeven die wereldwijd operationeel zijn, worden er ongeveer 400 bedreven op communale toepassingen.

Naast de inzet van fijnzeven in ruw influent worden deze ook toegepast voor het filtreren van deelstromen zoals centraat. Ook de inzet achter overstorten in gemengde rioolstelsels is een veelbelovende toepassing. Een onderzoek dat CirTec recent heeft uitgevoerd in nauwe samenwerking met een aantal waterschappen en ingenieursbureaus heeft dat aangetoond.

Fine screens - Fijnzeven - Municipal

Fijnzeven

Fine screens - Fijnzeven - Municipal

Fijnzeven van ruw afvalwater

Fine screens - fijnzeven - food - voedingsmiddelen

Ontlasten waterzuivering

Fine screens - Fijnzeven - Slachterijen en Vleesverwerking

Verwijdering van TSS en FOG

Fine screens - Fijnzeven - Municipal - CADOS

Cellulose Assisted Dewatering of Sludge

Fine screens - Fijnzeven - Municipal

ScreenCap, fijnzeven RWZI Aarle-Rixtel