+31 (0)299-79 20 80

info@cirtec.nl

Over ons

blue line straight

Bedrijfsprofiel

Wij zijn wereldwijd actief op zowel de gemeentelijke als de industriële markt en richten ons voornamelijk op de behandeling van afvalwater, drink- en proceswater, biosolids, slib en andere vloeistof- en gasstromen. Scheiding en indikking van vaste en vloeibare stoffen behoren tot onze kernactiviteiten. Met onze uitgebreide kennis en ervaring in (biologische) zuiveringsprocessen kunnen wij u helpen bij het ontwerpen of upgraden van uw complete zuiveringsinstallatie.

Met zowel bewezen als innovatieve technologie zijn wij in staat passende oplossingen te bieden voor uiteenlopende milieuvraagstukken. Het hergebruik van afvalstoffen en de nuttige inzet van laagwaardige energie staan daarbij centraal. Door onderzoek en samenwerking zoeken we naar nieuwe manieren om bestaande problemen duurzaam en economisch op te lossen. Met onze ruime ervaring en kennis van (biologische) zuiveringsprocessen kunnen wij u helpen bij het ontwerpen of upgraden van uw gehele zuiveringsproces.

Wij ondersteunen onze producten met service- en onderhoudscontracten, operationele ondersteuning en desgewenst voorraadbeheer.

Over Cirtec

CirTec is een acroniem voor circulaire technologie. Energiebesparing en hergebruik van materialen worden steeds belangrijker en zijn cruciaal voor het behoud van een goed en gezond milieu voor toekomstige generaties. Hierdoor wordt de watertechnologiemarkt steeds dynamischer en neemt de behoefte aan specialisten met kennis van integrale en/of totaaloplossingen toe. Samenwerking en het delen van kennis zijn de sleutels tot vooruitgang.

CirTec voorziet in de behoeften van vandaag zonder toekomstige uitdagingen te negeren. Ons bedrijf helpt eco-burgerschap te bevorderen door de milieu-impact van onze eigen activiteiten te verminderen, technologieën te ontwikkelen voor de terugwinning van hernieuwbare materialen en het gebruik van hernieuwbare energie. Wij bieden de meest geschikte oplossing voor veel milieuproblemen, door zowel bewezen als innovatieve technologie toe te passen. De overgang naar een circulaire duurzame samenleving is geen doel maar een absolute must.

missie en visie

Onze visie

blue line straight

U vraagt zich misschien af waarom wij duurzaamheid centraal stellen in onze activiteiten. Het antwoord is eenvoudig. Omdat het voorop staat bij alles wat we doen.

Energiebesparing en hergebruik van materialen zijn cruciaal voor het behoud van een goed en gezond milieu voor toekomstige generaties. Hoewel alles in de wereld draait om economische haalbaarheid, zijn wij ons er ten volle van bewust dat wij, om ons eigen succes – en dat van onze klanten – veilig te stellen, meer moeten doen met minder en meer waarde moeten creëren met minder. Daarom betekent ons streven naar innovatie dat wij doorgaan met het ontwikkelen van duurzamere technologieën met meer functionaliteit, die helpen het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en fossiele brandstoffen te verminderen.

Samenwerking en het delen van kennis zijn de sleutel tot vooruitgang. Door open innovatie en samenwerking met leveranciers, klanten, adviesbureaus en kennisinstituten onderhouden wij contact met alle betrokkenen in de waardeketen en zorgen wij voor een adequate reactie op veranderingen in de markt. Door samenwerking met universiteiten en onderwijsinstellingen proberen wij jonge mensen te interesseren voor een carrière in het dynamische veld waarin wij actief zijn. Jonge, goed opgeleide mensen zijn net zo belangrijk als de technische en technologische uitdagingen waar we voor staan.

Onze missie

blue line straight

Onze portefeuille van projecten en technologieën laten groeien en tegelijkertijd een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van een duurzaam milieu en investeren in een schonere toekomst. Om in onze missie te slagen:

Kwaliteit

blue line straight

Wij innoveren om waterzuivering duurzamer en economischer te maken. Wij creëren waarde voor onze klanten en verminderen de milieueffecten van menselijke activiteiten door grondstoffen terug te winnen uit afvalwater en door laagwaardige restenergie te hergebruiken.

De volgende acht trefwoorden beschrijven onze werkwijze:

Ons team

c.wessels@cirtec.nl

Coos

Coos Wessels

Directeur

Ik heb meer dan 25 jaar ervaring met proces- en productontwikkeling binnen de wereld van afvalwater- en proceswatertechnologie. Ik combineer fundamentele kennis met commerciële ervaring.

m.vanveen@cirtec.nl

Marit

Marit van Veen

Sales Manager & Veiligheidskundige

Ik ben al vele jaren werkzaam in de (afval)waterzuivering en slibbehandeling, steeds vanuit een (proces)technisch commerciële functie. Ik vind dit een prachtig segment om werkzaam in te zijn. Ik vind het fijn om samenwerkend in een team, mijn bijdrage te kunnen leveren op het gebied van milieubeleid en kostenbesparing.

accountspayable@cirtec.nl

Karin

Karin Roskam

Financiën

Ik ben op 1 januari 2018 begonnen bij CirTec op de financiële administratie, voor een paar uur per week, om te assisteren bij de boekhouding. Sinds oktober 2020 verzorg ik de gehele financiële administratie. Bij vragen hierover kun je bij mij terecht!

b.deruiter@cirtec.nl

Bart

Bart de Ruiter

Proces ingenieur

Mijn naam is Bart de Ruiter en ik werk sinds juni 2022 bij Cirtec B.V. Hiervoor heb ik chemische technologie gestudeerd aan de Hogeschool Utrecht. Met veel plezier werk ik samen aan mooie projecten om waterzuivering duurzamer te maken en ik hoop mijn steentje daaraan bij te kunnen dragen.

i.bourguignon@cirtec.nl

Isaura

Isaura Bourguignon

KAM-/VGM Coördinator

Mijn naam is Isaura en sinds 2016 werk ik bij CirTec, eerst als Office Assistant en nu als KAM-VGM Coördinator. CirTec is VCA** en ISO9001 gecertificeerd en hier zijn we trots op! Ik ondersteun de veiligheidskundige en directie bij de werkzaamheden die deze certificeringen met zich meebrengen.

secretariaat@cirtec.nl

Lisette

Lisette Tromp

Office Assistant

Ik ben Lisette en pas sinds mei 2022 aan het werk bij CirTec. Na 17 jaar in de duik- en onderwatersport gewerkt te hebben, was het tijd voor verandering en mocht ik hier het team komen ondersteunen. Ik doe dat met veel plezier!

Werken bij Cirtec

blue line straight

Om een gezonde leefomgeving te behouden, is het cruciaal dat we de hoeveelheid afval verminderen en het hergebruik van waardevolle componenten stimuleren. CirTec draagt hieraan bij door technologie te ontwikkelen en op de markt te brengen die waterzuivering duurzamer maakt. Wij ontwerpen en bouwen, zowel nationaal als internationaal, zuiveringssystemen voor waterschappen en industrie, gericht op terugwinning van grondstoffen en hergebruik van restwarmte.

Momenteel hebben wij geen vacatures. Eventuele open sollicitaties kunt u sturen naar 

info@cirtec.nl

Onze partners

blue line straight

Samenwerking en het delen van kennis zijn de sleutels tot vooruitgang en cruciaal voor CirTec. We bouwen een netwerk op van partners met kennis en technologieën die een toegevoegde waarde hebben voor onze thuismarkten en/of die onze technologie kunnen verkopen op de buitenlandse markt.

GIOTTO WATER

GIOTTO WATER is al meer dan 40 jaar wereldwijd actief op milieugebied, met een brede productportfolio, Het biedt technologieën en oplossingen voor de behandeling van primair water en afvalwater, zowel gemeentelijk als industrieel, en ook zuiveringsslib. Het doel van GIOTTO WATER is het verbeteren van behandelingsprocessen, zodat klanten hun systeem kunnen optimaliseren en water kunnen behandelen om hergebruik mogelijk te maken. De sleutel is de vermindering van de slibproductie, oplossingen voor energieterugwinning en valorisatie van het slib.

PVS GmbH

PVS streeft naar kwaliteitsborging en continue verbetering. Wij willen met een maximale inzet voldoen aan de eisen van de klant door de aan ons gestelde verwachtingen en eisen mee te nemen in de verbetering van de processen en producten. Op basis van een partnerschap verwachten wij de hoogste kwaliteit en medewerking van onze leveranciers, onderaannemers, enz.  Het is onze zorg om een veilige en waardevolle omgeving te creëren voor onze werknemers. Als tegenprestatie zijn zij in staat de eisen van onze klanten te herkennen en met de juiste kwaliteit uit te voeren. Wij, het bedrijf PVS GmbH, zetten ons in voor een milieuvriendelijke procesgerichte aanpak en verbeteren voortdurend onze prestaties op het gebied van kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid.

Pure Water Management Pvt. Ltd.

PURE WATER is in 1998 begonnen met de marketing van industriële producten voor waterbehandeling, verwarmingsvloeistoffen en verpakkingsoplossingen. Gevestigd in Mumbai, de commerciële hoofdstad van het land, hebben we in de afgelopen 20 jaar met succes sterke relaties opgebouwd met meer dan 300 klanten verspreid over de lengte en breedte van het land. Het is altijd ons streven geweest om de beste producten in hun categorie aan te bieden en met trots kunnen we zeggen dat onze principes de industrieleiders en wegbereiders zijn in de producten die ze produceren en op de markt brengen.”

RECELL GROUP

De basis voor RECELL GROUP is een circulaire economie. Hun missie is om de voordelen van cellulose te implementeren in verschillende industrieën. Hun visie is om cellulose een fundamenteel onderdeel te maken van de circulaire economie.
Het bedrijf maakt cellulose tot een van de duurzame pijlers van een verantwoorde, toekomstbestendige en duurzame economie. In nauwe samenwerking met partners bouwen ze innovatieve waardeketens.
Hun kernwaarde is samenwerking met respect voor mens en milieu. Dit komt tot uiting in de verschillende ketens die wij samen met partners bouwen in bijvoorbeeld de watersector, de bouw- en infrastructuursector, de chemische industrie en de recyclingindustrie. Zij ontwikkelen zich in nauwe samenwerking met universiteiten, kennisinstellingen, hogescholen, netwerkorganisaties en diverse overheden.

Vision and Actions Cleantech Co. Ltd

Vision & Actions is een exclusieve non-profit organisatie die in Nederland is opgericht door de ingenieurs van ASML.
Het doel is om onderzoek te doen naar geavanceerde technologieën om de technologiehervorming in China te vergemakkelijken. Alle leden kunnen alleen deelnemen op uitnodiging op basis van kwalificatie.

Cellvation B.V.

De visie van CELLVATION B.V. is een schone waterkringloop door efficiënt gebruik van cellulose in rioolwater, als onderdeel van de circulaire economie. Hun missie is om cellulose uit rioolwater te upcyclen tot een waardevolle grondstof en tegelijkertijd de koolstofuitstoot te verminderen en de zuiveringscapaciteit te vergroten.
De kernwaarden van Cellvation zijn gesmeed door de drang naar een duurzamere wereld. 
Cellvation investeert in langdurige partnerschappen met organisaties die een soortgelijke visie delen. Dit is essentieel voor het bereiken van een circulaire economie.
Hun technologie voldoet altijd aan de laatste regelgeving voor veiligheid en bedrijfsvoering. Door verantwoording af te leggen bouwen ze vertrouwen, betrouwbaarheid en een solide basis voor duurzame partnerschappen. 
Cellvation BV is in 2018 opgericht door twee experts uit de industrie – Recell Group en Cirtec BV.