Bedrijfsprofiel

Wij zijn wereldwijd actief op zowel communale als industriële markten en richten ons voornamelijk op de behandeling van afvalwater, drink- en proceswater, biosolids, slib en andere vloeistof- en gasstromen. Scheiding en indikking van vaste en vloeibare stoffen behoren tot onze kernactiviteiten. Met zowel bewezen als innovatieve technologie zijn wij in staat om voor een groot aantal milieuvraagstukken een passende oplossing te bieden. Hergebruik van afvalstoffen en nuttige inzet van laagwaardige energie staan hierin centraal. Door onderzoek en samenwerking zoeken wij naar nieuwe wegen om bestaande problemen op duurzame en economische wijze op te lossen. Met onze uitgebreide ervaring en kennis van (biologische) zuiveringsprocessen kunnen wij u behulpzaam zijn bij het ontwerpen of upgraden van uw gehele zuiveringsproces.

Onze producten ondersteunen wij met service- en onderhoudscontracten, operationele ondersteuning en desgewenst met voorraadbeheer.

CirTec logo

Onze missie

Energiebesparing en hergebruik van materialen zijn cruciaal voor het behoud van een goede en gezonde leefomgeving voor toekomstige generaties. Mede hierdoor wordt de watertechnologiemarkt steeds dynamischer en neemt de behoefte aan specifieke expertise en integrale en totaal oplossingen toe. Het ontwikkelen van hoogwaardiger technologie voor afvalwaterbehandeling draagt bij aan de ontwikkeling van alternatieve grondstoffen, vermindert de impact op het milieu en stimuleert het milieubewustzijn. Samenwerking en het delen van kennis zijn de sleutels tot vooruitgang.

CirTec voldoet aan de huidige behoeften met oog voor toekomstige uitdagingen. Ons bedrijf stimuleert het hergebruik van afvalstoffen in hoogwaardige toepassingen.

Onze visie

Door inzet en innovatie, onze portfolio van projecten en technologieën te laten groeien terwijl wij een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van een duurzaam leefmilieu en door te investeren in een schonere toekomst. Om te slagen in onze missie, beogen wij:

 • een gewaardeerde partner te zijn voor onze klanten;
 • onze technologisch kennis en ervaring te versterken door:
  • samenwerking in ontwikkelings- en onderzoeksprojecten;
  • ontwikkeling van projecten en implementatie van milieutechnologie;
  • ontwerp en realisatie van waterzuiveringsinstallaties;
 • een wereldwijd netwerk op te bouwen dat bijdraagt aan de ontwikkeling van onze technologie
We innoveren om waterzuivering te verduurzamen. Wij creëren waarde voor onze klanten en verminderen de milieu-impact van menselijke activiteiten door grondstoffen uit rioolwater te recyclen en door laagwaardige restwarmte in te zetten.
De volgende acht woorden omschrijven hoe we werken:

Voor het behoud van een gezonde leefomgeving is het cruciaal dat wij de afzet van afval reduceren en hergebruik van waardevolle componenten stimuleren. CirTec draagt hieraan bij door technologie te ontwikkelen en te vermarkten waarmee waterzuivering duurzamer wordt. Wij ontwerpen en bouwen, zowel nationaal als internationaal, zuiveringssystemen voor waterschappen en industrie, gericht op terugwinnen van grondstoffen en hergebruik van restwarmte.

Op dit moment hebben wij de volgende openstaande vacatures:

Eventuele open sollicitaties mogen altijd naar info@cirtec gestuurd worden.

Samenwerking en kennis delen zijn de sleutels tot vooruitgang en van cruciaal belang voor CirTec. Wij bouwen een netwerk van partners met kennis en technologieën die toegevoegde waarde hebben voor onze thuismarkten en/of die de mogelijkheid bieden om onze technologie in het buitenland te vermarkten.

Bedrijfsprofiel

Wij zijn wereldwijd actief op zowel communale als industriële markten en richten ons voornamelijk op de behandeling van afvalwater, drink- en proceswater, biosolids, slib en andere vloeistof- en gasstromen. Scheiding en indikking van vaste en vloeibare stoffen behoren tot onze kernactiviteiten. Met zowel bewezen als innovatieve technologie zijn wij in staat om voor een groot aantal milieuvraagstukken een passende oplossing te bieden. Hergebruik van afvalstoffen en nuttige inzet van laagwaardige energie staan hierin centraal. Door onderzoek en samenwerking zoeken wij naar nieuwe wegen om bestaande problemen op duurzame en economische wijze op te lossen. Met onze uitgebreide ervaring en kennis van (biologische) zuiveringsprocessen kunnen wij u behulpzaam zijn bij het ontwerpen of upgraden van uw gehele zuiveringsproces.

Onze producten ondersteunen wij met service- en onderhoudscontracten, operationele ondersteuning en desgewenst met voorraadbeheer.

Onze missie

Energiebesparing en hergebruik van materialen zijn cruciaal voor het behoud van een goede en gezonde leefomgeving voor toekomstige generaties. Mede hierdoor wordt de watertechnologiemarkt steeds dynamischer en neemt de behoefte aan specifieke expertise en integrale en totaal oplossingen toe. Het ontwikkelen van hoogwaardiger technologie voor afvalwaterbehandeling draagt bij aan de ontwikkeling van alternatieve grondstoffen, vermindert de impact op het milieu en stimuleert het milieubewustzijn. Samenwerking en het delen van kennis zijn de sleutels tot vooruitgang.

CirTec voldoet aan de huidige behoeften met oog voor toekomstige uitdagingen. Ons bedrijf stimuleert het hergebruik van afvalstoffen in hoogwaardige toepassingen.

Onze visie

Door inzet en innovatie, onze portfolio van projecten en technologieën te laten groeien terwijl wij een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van een duurzaam leefmilieu en door te investeren in een schonere toekomst. Om te slagen in onze missie, beogen wij:

 • een gewaardeerde partner te zijn voor onze klanten;
 • onze technologisch kennis en ervaring te versterken door:
  • samenwerking in ontwikkelings- en onderzoeksprojecten;
  • ontwikkeling van projecten en implementatie van milieutechnologie;
  • ontwerp en realisatie van waterzuiveringsinstallaties;
 • een wereldwijd netwerk op te bouwen dat bijdraagt aan de ontwikkeling van onze technologie
We innoveren om waterzuivering te verduurzamen. Wij creëren waarde voor onze klanten en verminderen de milieu-impact van menselijke activiteiten door grondstoffen uit rioolwater te recyclen en door laagwaardige restwarmte in te zetten.
De volgende acht woorden omschrijven hoe we werken:

Voor het behoud van een gezonde leefomgeving is het cruciaal dat wij de afzet van afval reduceren en hergebruik van waardevolle componenten stimuleren. CirTec draagt hieraan bij door technologie te ontwikkelen en te vermarkten waarmee waterzuivering duurzamer wordt. Wij ontwerpen en bouwen, zowel nationaal als internationaal, zuiveringssystemen voor waterschappen en industrie, gericht op terugwinnen van grondstoffen en hergebruik van restwarmte.

Op dit moment hebben wij geen openstaande vacatures. Eventuele open sollicitaties mogen naar info@cirtec.nl gestuurd worden.

Samenwerking en kennis delen zijn de sleutels tot vooruitgang en van cruciaal belang voor CirTec. Wij bouwen een netwerk van partners met kennis en technologieën die toegevoegde waarde hebben voor onze thuismarkten en/of die de mogelijkheid bieden om onze technologie in het buitenland te vermarkten.