SMART-Plant

SMART-Plant is een acroniem voor “Scale-up of low-carbon footprint MAterial Recovery Techniques in existing wastewater treatment PLANTs

Het SMART-Plant project heeft betrekking op het opschalen van energie-efficiënte oplossingen door het op eco-innovatieve wijze renoveren van bestaande rwzi’s met als doel de waardeketen te sluiten. Binnen het project worden technieken ingezet met een lage CO2-footprint. In totaal worden 9 pilot-systemen geïnstalleerd en gemonitord voor een periode van meer dan 2 jaar op tenminste 5 huishoudelijke waterzuiveringsinstallaties. Alle systemen worden volledig geautomatiseerd met als doel het optimaliseren van terugwinning van grondstoffen uit afvalwater, het verhogen van de energie-efficiëntie van rwzi’s en de vermindering van uitstoot van broeikasgassen.

SMART Plant: Horizon 2020 - Fine screens - Fijnzeven

De activiteiten van CirTec richten zich op het oogsten van zeefgoed en het verbijzonderen van schone vermarktbare cellulose uit zeefgoed. De geproduceerde cellulose is grondstof voor onder andere de productie van bio-composieten. De eerste installatie voor het onttrekken van vermarktbare cellulose heeft CirTec met steun van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (www.hhnk.nl) op de rwzi Geestmerambacht gerealiseerd.

De kansen voor SMART-Plant:

  • Kansen voor state-of-the-art innovatieve technologie in het waterzuiveringslandschap, omdat SMART-Plant technologieën de behoeften van waterschappen invult met het ook de totale kosten te verlagen, zonder dat kwaliteit van zuivering of naleving van voorschriften in het geding zijn.
  • Kansen voor hernieuwbare grondstoffen aan de industrie, omdat SMART-Plant een volledige productportfolio beschikbaar stelt.

Partners in SMART-Plant zijn:

Meer informatie over SMART-Plant kunt u vinden op http://smart-plant.eu

SMART-Plant wordt ondersteund door een subsidie vanuit Horizon2020

Horizon 2020 is het grootste EU-onderzoeks- en innovatieprogramma ooit met bijna 80 miljard euro aan financiering beschikbaar over 7 jaar (2014-2020), naast de particuliere investering die dit geld zal aantrekken. Het beoogd meer doorbraken, ontdekkingen en wereldprimeurs door geweldige ideeën van het lab naar de markt te brengen.

Meer informatie staat op https://ec.europa.eu/

Horizon 2020 - European Union

SMART-Plant

SMART-Plant is een acroniem voor “Scale-up of low-carbon footprint MAterial Recovery Techniques in existing wastewater treatment PLANTs

Het SMART-Plant project heeft betrekking op het opschalen van energie-efficiënte oplossingen door het op eco-innovatieve wijze renoveren van bestaande rwzi’s met als doel de waardeketen te sluiten. Binnen het project worden technieken ingezet met een lage CO2-footprint. In totaal worden 9 pilot-systemen geïnstalleerd en gemonitord voor een periode van meer dan 2 jaar op tenminste 5 huishoudelijke waterzuiveringsinstallaties. Alle systemen worden volledig geautomatiseerd met als doel het optimaliseren van terugwinning van grondstoffen uit afvalwater, het verhogen van de energie-efficiëntie van rwzi’s en de vermindering van uitstoot van broeikasgassen.

SMART Plant: Horizon 2020 - Fine screens - Fijnzeven

De activiteiten van CirTec richten zich op het oogsten van zeefgoed en het verbijzonderen van schone vermarktbare cellulose uit zeefgoed. De geproduceerde cellulose is grondstof voor onder andere de productie van bio-composieten. De eerste installatie voor het onttrekken van vermarktbare cellulose heeft CirTec met steun van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (www.hhnk.nl) op de rwzi Geestmerambacht gerealiseerd.

De kansen voor SMART-Plant:

  • Kansen voor state-of-the-art innovatieve technologie in het waterzuiveringslandschap, omdat SMART-Plant technologieën de behoeften van waterschappen invult met het ook de totale kosten te verlagen, zonder dat kwaliteit van zuivering of naleving van voorschriften in het geding zijn.
  • Kansen voor hernieuwbare grondstoffen aan de industrie, omdat SMART-Plant een volledige productportfolio beschikbaar stelt.

Partners in SMART-Plant zijn:

Meer informatie over SMART-Plant kunt u vinden op http://smart-plant.eu

SMART-Plant wordt ondersteund door een subsidie vanuit Horizon2020

Horizon 2020 is het grootste EU-onderzoeks- en innovatieprogramma ooit met bijna 80 miljard euro aan financiering beschikbaar over 7 jaar (2014-2020), naast de particuliere investering die dit geld zal aantrekken. Het beoogd meer doorbraken, ontdekkingen en wereldprimeurs door geweldige ideeën van het lab naar de markt te brengen.

Meer informatie staat op https://ec.europa.eu/

Horizon 2020 - European Union