Producten

Zeven en Filtreren

GaLiCos en Crescendo

Cellvation

Slib indikking en ontwateren

Slib drogen

Services

Producten

Fine screens - Fijnzeven - SMART Plant

Zeven en Filtreren

GaLiCos - Evaporation - Indampen - Strippen

GaLiCos en Crescendo

cellulose recovery - Terugwinning

Cellvation

sludge dewatering - Slib ontwatering

Slib indikking en ontwateren

sludge drying - Slib drogen

Slib drogen

Services CirTec

Services