Kansen Voor West

Cellulose terugwinnen uit rioolwater met CellCap

Rioolwater bevat waardevolle grondstoffen. Met CellCap wordt cellulose teruggewonnen uit rioolwater en omgezet in de biobased grondstof Recell®. Recell® kan ingezet worden voor de productie van biogas en als grondstof in bouwmaterialen, biocomposieten en bioplastics.

In het project CellCap wordt de technologie ontwikkelt en in de praktijk gedemonstreerd Met deze door CirTec ontwikkelde technologie is het mogelijk om uit rioolwater direct hoogwaardige cellulose terug te winnen. Voordelen van de technologie zijn dat de cellulose direct voor hergebruik geschikt is, er minder energie nodig is in het rioolwaterzuiveringsproces omdat enkele energie-intensieve stappen in het zuiveringsproces niet meer doorlopen hoeven te worden en dat de CO2-emissie op de rioolwaterzuivering en in de keten substantieel gereduceerd wordt (2,53 ton CO2 per ton cellulose).

Projectduur: februari 2020 – mei 2022

Projectpartners: CirTec en Cellvation

CirTec ontvangt cofinanciering van de Provincie Noord-Holland.