Voedingsmiddelen

Water en duurzaamheid waren altijd al een belangrijk punt van aandacht voor de voedingsmiddelenindustrie. De industrie is ongelooflijk gevarieerd, met veel verschillende soorten afvalwater. In het algemeen worden grote hoeveelheden water gebruikt, wat resulteert in significante hoeveelheden afvalwater met doorgaans hoge concentraties organische stof. Regelmatig bevat dit water naast CZV, stikstof en gesuspendeerde drogestof ook oliën en vetten.

Met name kleinere bedrijven lozen hun afvalwater vrijwel ongezuiverd, vooral omdat de behandeling van afvalwater geen core business is. Grotere bedrijven hebben vaak een biologische waterzuivering en lozen een vergaand gezuiverd effluent.

Een verbeterde voorbehandeling met bijvoorbeeld fijnzeven laat zich bij bedrijven die direct relatief kleine volumestromen lozen snel terugverdienen. Terugverdientijden van 1 tot 3 jaar zijn geen uitzondering. Een soortgelijke installatie kan, als die wordt voorgeschakeld aan de biologische waterzuivering, door het verwijderen van organisch materiaal deze zuivering ontlasten. Het verwijderen van en voedingsstoffen, het verminderen van slibproductie en operationele kosten. Soms is filtratie niet de meest geëigende methode om zwevende stof te verwijderen. De inzet van een lamellen separator is dan technisch beter of meer economisch.

Ontlasten biologische waterzuivering

Voedingsmiddelen

Water en duurzaamheid waren altijd al een belangrijk punt van aandacht voor de voedingsmiddelenindustrie. De industrie is ongelooflijk gevarieerd, met veel verschillende soorten afvalwater. In het algemeen worden grote hoeveelheden water gebruikt, wat resulteert in significante hoeveelheden afvalwater met doorgaans hoge concentraties organische stof. Regelmatig bevat dit water naast CZV, stikstof en gesuspendeerde drogestof ook oliën en vetten.

Met name kleinere bedrijven lozen hun afvalwater vrijwel ongezuiverd, vooral omdat de behandeling van afvalwater geen core business is. Grotere bedrijven hebben vaak een biologische waterzuivering en lozen een vergaand gezuiverd effluent.

Een verbeterd voorbehandeling met bijvoorbeeld fijnzeven laat zich bij bedrijven die direct relatief kleine volumestromen lozen snel terugverdienen. Terugverdientijden van 1 tot 3 jaar zijn geen uitzondering. Een soortgelijke installatie kan, als die wordt voorgeschakeld aan de biologische waterzuivering, door het verwijderen van organisch materiaal deze zuivering ontlasten. Het verwijderen van en voedingsstoffen, het verminderen van slibproductie en operationele kosten. Soms is filtratie niet de meest geëigende methode om zwevende stof te verwijderen. De inzet van een lamellen separator is dan technisch beter of meer economisch.

Fine screens - fijnzeven - food - voedingsmiddelen

Ontlasten biologische waterzuivering