Ontlasten waterzuivering

Afhankelijk van de groente die werd verwerkt raakte de biologische zuivering van een grote Nederlandse groenteverwerker in bepaalde delen van het jaar overbelast. Door het installeren van een fijnzeef in de voedingsstroom naar de zuivering, wordt gesuspendeerd materiaal met hoge efficiëntie verwijderd, zonder dat hier chemicaliën of toeslagstoffen worden gedoseerd. Niet alleen kan de afgescheiden zwevende stof op een hoogwaardiger toepassing, economischer worden afgezet, ook kan de waterzuivering stabieler worden bedreven en wordt overschrijding van de lozingseisen voorkomen.

Ontlasten waterzuivering

Afhankelijk van de groente die werd verwerkt raakte de biologische zuivering van een grote Nederlandse groenteverwerker in bepaalde delen van het jaar overbelast. Door het installeren van een fijnzeef in de voedingsstroom naar de zuivering, wordt gesuspendeerd materiaal met hoge efficiëntie verwijderd, zonder dat hier chemicaliën of toeslagstoffen worden gedoseerd. Niet alleen kan de afgescheiden zwevende stof op een hoogwaardiger toepassing, economischer worden afgezet, ook kan de waterzuivering stabieler worden bedreven en wordt overschrijding van de lozingseisen voorkomen.