Schroefpers

De dubbele schroefpers, is ontworpen voor een ontwateringsbehandeling met hoge snelheid van vezelige materialen, zoals ontwatering van primair papiermolenslib. De efficiëntie van het perssysteem maakt het mogelijk om een zeer hoog drogestofgehalte te bereiken, zelfs met een hoge doorvoersnelheid, terwijl de bedrijfskosten tot een minimum worden beperkt.

Screw press - Schroefpers - Sludge - Slib

Schroefpers

De dubbele schroefpers, is ontworpen voor een ontwateringsbehandeling met hoge snelheid van vezelige materialen, zoals ontwatering van primair papiermolenslib. De efficiëntie van het perssysteem maakt het mogelijk om een zeer hoog drogestofgehalte te bereiken, zelfs met een hoge doorvoersnelheid, terwijl de bedrijfskosten tot een minimum worden beperkt.

Screw press - Schroefpers - Sludge - Slib