Capaciteit RWZI neemt 10% toe door inzet fijnzeeftechnologie

De partners Waterschap Aa en Maas, CirTec en KWR Watercycle Research Institute hebben het Screencap-onderzoeksproject op de rioolwaterzuivering (RWZI) Aarle-Rixtel afgerond. Het project werd gesubsidieerd door de Europese Unie en had als doel het bevorderen van de grootschalige marktintroductie van de fijnzeeftechnologie. De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn dat met inzet van de fijnzeeftechnologie de benodigde beluchtingsenergie met 15% afneemt, de slibproductie met 10% afneemt en de capaciteit van de RWZI met 10% toeneemt. Klik hier voor het volledige rapport

Inzet van een fijn-filtratie-stap op het influent van een RWZI na de grofvuilverwijdering blijkt een goede aanzet te zijn voor een robuuste en efficiënte rioolwaterzuivering, waarbij het afgevangen materiaal (zeefgoed) hoge potentie biedt voor hergebruik. Zeefgoed blijkt namelijk voor een groot deel uit cellulose te bestaan. Wat het effect op de achterliggende waterzuivering is van het verwijderen van deze vezelige stroom uit het influent, was onvoldoende bekend. In het Screencap-project is hier onderzoek naar gedaan op de RWZI Aarle-Rixtel.

De RWZI Aarle-Rixtel kent de unieke situatie dat het twee identieke behandelstraten heeft. De fijnzeefinstallatie is ingebouwd in een van de twee behandelstraten, waardoor de impact van de fijnzeven op de bedrijfsvoering nauwkeurig gemonitord kon worden. De fijnzeefinstallatie verwijdert gezeefd materiaal aan het begin van het zuiveringsproces, dat voornamelijk bestaat uit cellulosevezels afkomstig van toiletpapier. Deze tussengeschakelde zuiveringsstap verhoogt de verwerkingscapaciteit van de zuivering en produceert een celluloserijke reststroom (zeefgoed). Dit zeefgoed kan worden gebruikt voor de productie van energie: zeefgoed is zeer goed vergistbaar en levert 2 tot 3 keer zoveel biogas op dan het slib uit de achterliggende zuivering. Zeefgoed kan ook worden gebruikt als vezelbron, bijvoorbeeld voor de optimalisatie van ontwateringsinstallatie, of bijvoorbeeld als opgewerkte schone cellulose in de (wegen)bouw en in de chemische industrie. De opwerking van cellulose wordt al gedaan in de Cellvation installatie op de rwzi Geestmerambacht.

RWZI Aarle-Rixtel

Illustratieve weergave van de plaats van de fijnzeefinstallatie in de RWZI Aarle-Rixtel

Werking van een fijnzeef

Het effect van de fijnzeeftechnologie op het achterliggende zuiveringsproces toegepast op de RWZI Aarle Rixtel kan als volgt worden samengevat:

  • De fijnzeeftechnologie heeft geen negatief of positief effect op de uiteindelijke effluentkwaliteit: beide behandelstraten lieten een vergelijkbare effluent kwaliteit zien.
  • De fijnzeeftechnologie heeft geen effect op de slibbezinking. De SVI bleef vergelijkbaar voor beide straten.
  • De spuislibproductie in de straat met fijnzeven nam af met ongeveer 10%.
  • Buiten de afgenomen hoeveelheid slib, was geen effect merkbaar op de slibontwatering; het drogestofpercentage in het ontwaterde materiaal veranderde niet en ook de chemicaliën behoefte wijzigde niet.
  • In de straat met toegepaste fijnzeeftechnologie was ongeveer 15% minder beluchtingsenergie nodig.
  • De capaciteit van de RWZI neemt met ongeveer 10% toe door inzet van fijnzeeftechnologie.

 


 

Overall Winner Aquatech Innovation Award 2017

Winner Aquatech Innovation Award 2017 announced under the supervision of Prime Minister Rutte
Bron: aquatechtrade.com
Volledige tekst bekendmaking: klik hier

CirTec B.V. is de “overall winner” van de Aquatech Innovation Award 2017 met “Cellvation cellulose terugwinning”.  Aldus de vakjury is onze technologie “Perfect voorbeeld van circular economy met praktische toepassing”. Cellvation is een samenwerking van CirTec B.V. en KNN Cellulose B.V. De Cellvation installatie staat op rwzi Geestmerambacht, onderdeel van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De Cellvation installatie is gesubsidieerd door de Europese Unie en is onderdeel van het SMART-Plant consortium.

Klik hier voor de volledige tekst van de bekendmaking.

CirTec B.V. is genomineerd voor de Aquatech Innovation Award 2017

CirTec B.V. is uitgekozen door de Aquatech Innovation Award Jury!
We zijn genomineerd voor de Aquatech Innovation Award 2017, in de categorie Waste water treatment met onze innovatie: Cellvation.

The chain technology, “Cellvation™”, is a compact innovative processing unit that can be utilized to produce clean, marketable cellulose feedstock on-site of a STP, while saving energy (less aeration) and chemicals (less polymers for dewatering) that are required for the purification process. Quantitative environmental benefits are: 15% less sludge, 15% energy and 20% less chemicals.

Bezoek onze stand: 31 Oktober – 3 November bij standnummer: 07.450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga naar http://www.aquatechtrade.com/amsterdam/innovation/nominees/ voor meer informatie

 

Getagd met , , , , , ,

Interview met BBC World News

Carlijn Lahaye spreekt met BBC World News over het recycle proces van toiletpapier. Zie hier het hele interview:

The GaLiCos technology at the Weftec

CirTec’s technical director Coos Wessels will present the GaLiCos technology at the Weftec. Our booth is at the Holland Innovation & Inspiration Hotspot, in cooperation with our partner Water Alliance. The Weftec 2017 takes place in Chicago, IL, from September 30 to October 4, 2017 and is the largest water quality event in North America.

Energy saving and the re-use of materials are crucial to maintain a healthy environment for future generations. CirTec combines knowledge of waste water treatment with innovative technology to provide solutions for the water technology market. At Weftec, our focus is the use of low-grade waste heat for the recovery of raw materials and to limit waste streams.

We invite you to visit CirTec at booth 8134 at The Netherlands Water Pavilion. For more information on the Chicago WEFTEC 2017, please visit www.weftec.org

IWA Resource Recovery Cluster Award 2017

Op de International Resource Recovery Conference in New York City, in augustus 2017, kreeg CirTec een award voor Cellvation™. De jury gaf Cellvation™, een gezamenlijk initiatief van CirTec en KNN Cellulose, een hoge aanbeveling voor verdere ontwikkeling.

De Cellvation™ technologie produceert hoogwaardige cellulosevezels in een afvalwaterzuiveringsinstallatie. De CirTec demonstratie-installatie op Geestmerambacht herstelt ongeveer 400 kg cellulose per dag uit afvalwater. De cellulose, dat gerecycled toiletpapier is, is gescheiden van haar, vet en andere verontreinigingen. Het Cellvation™-proces kan worden aangepast aan de kenmerken van het inkomende afvalwater en aan de vereiste kwaliteit van de cellulose. Het eindproduct is een schoon, hoogwaardig product. Afhankelijk van de eisen van de klant, kan het product worden gepelletiseerd of vacuüm worden verzegeld. De Cellvation plant op Geestmerambacht maakt deel uit van SMART-Plant, gesubsidieerd door de Europese Unie en gefaciliteerd door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Dankzij dit bedrijf worden fietspaden gemaakt met gebruikt wc-papier

bron: nu.nl
Gepubliceerd: 28 augustus 2017 10:13

Dat er met gebruikt wc-papier geld te verdienen is, ligt niet erg voor de hand. Toch bewijst CirTec uit Purmerend dat het kan: het technologiebedrijf haalt sinds kort vierhonderd kilo cellulose per dag uit rioolwater. Het wordt onder meer gebruikt voor de aanleg van fietspaden.


Dat er zoveel cellulose (grondstof van wc-papier) kan worden gewonnen uit rioolwater wisten ze bij CirTec in eerste instantie ook niet, vertelt technisch directeur Coos Wessels aan NU.nl.

“De waterschappen kwamen in 2009 met het idee om rioolwater te zeven, omdat je daarmee geld en energie kunt besparen en minder slib hoeft af te voeren. Ze kunnen dat niet zelf doen, dus gingen wij er als commerciële partij mee aan de slag. Het gezeefde materiaal werd onder de microscoop gelegd en wat bleek: er zat heel veel cellulose in.”

“Het zal je verbazen waar cellulose allemaal voor kan worden gebruikt”, gaat Wessels verder. “Voor asfalt, als isolatiemateriaal, in glasvezel, in vaatdoekjes, als grondstof voor chemicaliën. Wat mij persoonlijk erg verbaasde, was dat het toiletpapier dat we in Nederland gebruiken van zo’n hoogwaardige kwaliteit is. Ik was altijd in de veronderstelling dat het papier was dat al tien keer gebruikt was.”

Na pilots waarbij een fietspad en een asfaltstrook werden aangelegd van asfalt met gerecyclede cellulose, werd in Geestmerambacht met hulp van het Noord-Hollandse waterschap HHNK een installatie neergezet door CirTec. “De eerste ter wereld”, aldus Wessels. “Elke dag komt daar vierhonderd kilo cellulose vandaan die naar verschillende afnemers gaat. Dat lijkt heel veel, maar je moet bedenken dat er in Nederland jaarlijks 180.000 ton wc-papier wordt doorgespoeld.”

Droog materiaal
Het terugwinnen van de cellulose uit rioolwater werkt als volgt. Bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie komt het water in eerste instantie bij een grof rooster terecht, dat dingen als takjes tegenhoudt. Achter dat rooster heeft CirTec een aantal apparaten neergezet om dingen als zand, vet, haren, stukjes plastic en aarde uit de brij te zeven. “Uiteindelijk blijft de cellulose over”, aldus Wessels. “Het water wordt eruit geperst, daarna gedroogd en gehygiëniseerd en dan heb je droog materiaal.”

De afnemers zijn momenteel enkel Nederlandse bedrijven, met uitzondering van een Engels bedrijf dat de cellulose gebruikt voor de productie van biocomposiet. Volgens Wessels is de belangstelling uit binnen- en buitenland groot. “Sinds we begonnen, is de vraag naar cellulose al groter dan wat we kunnen leveren.”

Een tweede installatie ligt daarom voor de hand, al is daarvoor wel weer een betalend waterschap nodig. “Waterschappen gaan zorgvuldig om met belastinggeld en investeren niet zomaar”, zegt Wessels. “Maar volgend jaar hopen we op grote schaal operationeel te zijn.”

Getagd met , , , ,

Publication in The Guardian: The ick factor

Source: The Guardian
Date: July 27, 2017

The ick factor: Dutch project making bike lanes and bottles from used loo roll

A pilot scheme in the Netherlands is sifting sewage for cellulose, which it says can be recycled into valuable products

Europe uses five million tonnes of toilet paper a year – could it be captured and put to good use? Photograph: Ichiro/Getty Images

When you flush the toilet, you’re probably not thinking about bike lanes or home insulation. But that’s where your used loo roll could one day end up if a Dutch project to extract cellulose from sewage rolls out.

At the Geestmerambacht wastewater treatment plant near Alkmaar in the Netherlands, a two-year pilot project is using an industrial sieve to sift 400kg of cellulose, the natural fibres found in loo roll, from toilet sludge each day.

The cellulose, which would otherwise be incinerated at the end of the sewage treatment process, is cleaned and sterilised with very high temperatures and turned into a fluffy material or pellets. These are sold on as a raw material for products like asphalt and building materials.

A portion is also exported to the UK, where Brunel University is working on technology to transform it into an energy source, bioplastic bottles and other products.

The Dutch preference for luxury loo roll means the cellulose is of premium quality, says Carlijn Lahaye, managing director of CirTec, one of two companies behind the Cellvation project, which launched in June with help from an EU grant. “In the Netherlands, a lot of paper flushes through the toilet and it’s a high-quality fibre,” she says.
It’s one of several reasons Lahaye is convinced by the business case for recycling used loo paper. Although the quantities of cellulose processed by the pilot are currently too low to be profitable the basic model is sound, she says. “You remove something that costs energy to pump around, lower the operational cost, there’s more space to treat water and you get money for something that would be burnt as waste.”

The Dutch flush away 180,000 tonnes of paper each year, according to the country’s water authorities. And they are not alone in their profligacy: the European Tissue Symposium estimates that Europe used five million tonnes of toilet paper last year.

The cost – and opportunity – of this has long been clear to the Netherlands’ 25 water authorities, says Noor Ney, head of sanitation with the Hollands Noorderkwartier (HHNK) water board, which for eight years has been referring to treatment plants as “energy and resource factories”, she adds.
The Cellvation project is just one of many schemes around the country attempting to extract value from sewage, says Ney. Another company, AquaMinerals, works with various water providers to produce calcite pellets from wastewater, which can then be reused for softening water, or for products like ceramics and paint.

“[Sewage] isn’t only waste: it is a carrier of valuable resources: phosphates, cellulose, energy and clean water,” says Ney. “We act as a facilitator, allowing [a] company to see how far it gets on one of our plants. If it is able to extract a product that has value, then our process to clean water becomes cheaper.”

Loo roll alternatives

Not everyone is convinced that recycling loo roll makes sense, however, given the energy and financial investment required for extracting and sterilising it.

Sarah Bell, senior lecturer in environmental engineering at UCL says a full life cycle assessment would be needed to know “if the overall benefits of recycing the cellulose outweigh the impacts of the recycling process itself.”

There could also be opportunity costs, she says: “Recovering the cellulose from the sludge … could reduce the energy content of the sludge, which would undermine its value as a bioenergy source.”

Rather than spending so much time, money and energy recycling toilet paper, should we simply be curbing its use?

Singer Sheryl Crow famously urged people to use just one square a visit to help protect the planet. But there are other options too. Helen Rankin, managing director of Cheeky Wipes, sells reusable fabric toilet paper, known as ‘family cloth’, which she also uses at home.

“We have a bin in each bathroom and a couple of times a week chuck them in a long, hot wash,” she says. “It is a niche market and a lot of people are grossed out about it, but compared with cloth nappies, it’s nothing.

In many countries, water is already the main way of getting clean after a loo visit. In Thailand for example, toilets tend to come with a hose and Japan’s all-singing, all-dancing toilet seats include nozzles for spraying water. Even in the UK, where the French bidet never really thrived, loos with in-built washing systems are now widely available to buy.
But persuading people to ditch toilet paper is tricky, says professor Mizi Fan of Brunel University London, a research partner on the Dutch project. “It is not easy to change this sort of habit,” he says. “Toilet paper utilisation does vary from country to country, but… there is a link to a perception of hygiene.”

Could that link also hamper efforts to recycle toilet paper into consumer products? John Bissell, chief executive of start-up Origin Materials, which has worked on a project to turn sewage sludge into plastic bottles, admits there is an ick factor: “Consumers have a perception problem dealing with the sewage aspect,” he says.

Getagd met , , , ,

CirTec geeft gebruikt toiletpapier tweede leven

Met de officiële ingebruikname van de eerste productiefaciliteit van cellulose uit rioolwater, de Cellvation-installatie, heeft CirTec (tot voor kort BWA B.V.) uit Purmerend een wereldprimeur. Met het project wordt structureel zo’n 400 kg cellulose, het hoofdbestanddeel van toiletpapier, uit rioolwater teruggewonnen. Cellvation™ is een ontwikkeling van CirTec BV en KNN Cellulose BV, beiden lid van de Water Alliance.

De Cellvation-installatie bevindt zich op het terrein van de rioolwaterzuivering Geestmerambacht bij Warmenhuizen in Noord-Holland. Het project maakt onderdeel uit van het Horizon2020-project SMART-Plant. CirTec toonde met een aantal partners al eerder aan dat het technisch mogelijk is om met Cellvation™ zuivere, verkoopbare cellulose te produceren. De daarbij geproduceerde grondstof werd onder andere verwerkt in het VANA-project (Van Zeefgoed Naar Asfalt), waarin een fietspad werd aangelegd. De cellulose kan echter ook voor productie en ontwikkeling van andere producten worden toegepast, mits gereinigd en gehygieniseerd. Zo wordt een deel van de productie van Geestmerambacht naar Engeland geëxporteerd, waar het wordt toegepast als grondstof voor bio-composiet.

Naast de productie van de cellulose die vermarkt kan worden, biedt Cellvation™ nog meer voordelen voor een rioolwaterzuivering. Door het verwijderen van CZV neemt de biologische capaciteit van de zuivering toe. Bovendien leidt het verwijderen van zwevende stof tot een lager energieverbruik en wordt er minder slib geproduceerd, waardoor ook de slibontwatering minder energie kost. Naast deze voordelen is er ook nog eens winst te behalen op het gebied van onderhoudskosten en technische levensduur van apparatuur.

Officiële opening eerste productiefaciliteit

Donderdag 29 juni verzamelden zo’n 70 genodigden zich op de rioolwaterzuivering Geestmerambacht. Voordat overgegaan werd tot de officiële opening van de installatie, kreeg een aantal sprekers de gelegenheid hun visie te geven op het nut en de noodzaak van recycling van grondstoffen en duurzaam hergebruik. Een van de sprekers was Erik Pentimalli van EASME (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises), die het Europese belang van het project benadrukte. Em. Professor Willy Verstraete bracht op geheel eigen enthousiaste wijze zijn mening over hergebruik van grondstoffen voor het voetlicht.
Door het ‘doorspoelen’ van een toilet werd vervolgens de installatie officieel geopend en konden de aanwezigen zich door de enthousiaste directeur van CirTec, Coos Wessels, laten informeren over de werking van de Cellvation™.

Wall of Support

Tijdens de bijeenkomst was de Water Alliance aanwezig met de Water Alliance Wall of Support. Aanwezigen konden op de ‘Wall’ hun innovatie, vraag, idee of probleem voorleggen aan de andere aanwezigen, die daarop konden reageren door het achterlaten van hun contactgegevens. Na afloop van de bijeenkomst werden de vragen en reacties verzameld en digitaal gedeeld met de aanwezigen.

Water Alliance: Gepubliceerd op 11 Juli 2017

Klik hier voor het artikel

Officiële opening van de eerste productiefaciliteit van cellulose uit rioolwater op demonstratieschaal

Onder grote internationale belangstelling vond afgelopen donderdag 29 juni de officiële opening plaats van de eerste productiefaciliteit van cellulose uit rioolwater op demonstratieschaal. Deze installatie van CirTec wint toiletpapier terug uit afvalwater en zet deze om in een hoogwaardige grondstof: cellulose. De installatie is onderdeel van het Horizon2020-project SMART-Plant.

Ruud Maarschall, bestuurslid van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, heette de aanwezigen welkom. Alex Berhitu van Water Alliance, mede organisator van het evenement, benadrukte het belang van samenwerking in de waterketen en introduceerde de Wall of Support. Erik Pentimalli, project adviseur van de Europese Commissie, besprak hoe de EU de transitie naar een duurzame economie stimuleert. Professor Willy Verstraete hield een bevlogen betoog over Resource Recovery bijdraagt aan twee wereldproblemen: de duurzame productie van eetbare eiwitten en de noodzaak koolstof te binden. Willem Elsinga besprak de recycling van luiers, een afvalstroom die opvallend gelijkenissen heeft met afvalwater. Speciale gast David Pappie, directeur Topsectorenbeleid en Industriebeleid bij Economische Zaken, sprak over het belang van innovaties als deze van CirTec voor de vooraanstaande positie van Nederland op het gebied van water.

Met de een druk op de doorspoelknop spoelden David Pappie, directeur Topsectorenbeleid en Industriebeleid bij Economische Zaken, en Coos Wessels, technisch directeur CirTec, symbolisch het eerste toiletpapier naar de installatie. Hiermee was deze officieel geopend en kregen de aanwezigen een rondleiding door de CirTec installatie. Vervolgens praatten de aanwezigen bij onder het genot van een hapje en een drankje. We kijken terug op een zeer geslaagde middag.

Officiële openingshandeling door David Pappie en Coos Wessels

Top