Energieverbruik GaLiCos kan met 80% omlaag door AVaR

PERSBERICHT

Energiebesparing en hergebruik van materialen worden steeds belangrijker en zijn cruciaal voor het behoud van een goed en gezond milieu voor toekomstige generaties. GaLiCos™ (afkorting van Gas Liquid Contact System), is ontwikkeld om geconcentreerde (afval)waterstromen in te dikken en waardevolle grondstoffen terug te winnen, met behulp van laagwaardige energie. Door GaLiCos™ te combineren met AVaR (Active Vapor Recompression), een technologie die CirTec nu ontwikkelt, kan restwarmte nog beter worden benut, waardoor het energieverbruik met bijna 80% kan worden verlaagd. De ontwikkeling GaLiCos-AVaR bevindt zich in een fase waarbij het kan worden opgeschaald naar een industriële toepassing met een beperkte capaciteit (< 1 ton H2O/uur). Op de Aqua Nederland Vakbeurs gaat CirTec op zoek naar een launching customer.

GaLiCos™ is een ingenieus (en gepatenteerd) apparaat dat is ontworpen om gassen en vloeistoffen op een zeer efficiënte en intensieve manier in contact met elkaar te brengen. De unieke kenmerken van de technologie zijn dat dit wordt bereikt met een minimale input aan energie en op een wijze dat apparatuur niet door het medium wordt verontreinigd (vrijwel geen scaling). GaLiCos wordt reeds meerdere jaren succesvol toegepast voor het indikken van geconcentreerde vloeistoffen en het strippen van o.a. NH3 uit water.

Laagwaardige restwarmte is doorgaans slechts beperkt beschikbaar en fossiele brandstof is kostbaar en niet duurzaam. Met de ontwikkeling van een nieuwe module en door de combinatie van GaLiCos met AVaR worden toepassingsmogelijkheden en energie efficiëntie sterk vergroot.

CirTec werkt continu aan het verbeteren en optimaliseren van technologie. De wensen van de klant staan daarbij voorop. Samenwerking en kennisdeling zijn de sleutels tot vooruitgang en om die reden betrekken wij dan ook innovatieve marktpartijen al in een vroege fase bij de ontwikkeling en opschaling van technologie. Bent u op zoek naar innovatieve verdampingstechnologie en is uw interesse gewekt om als launching customer een rol te spelen bij de succesvolle marktintroductie van deze techniek, bezoek ons dan op Aqua Nederland Vakbeurs op stand 113B aan de innovatiestraat.

 

Bezoek onze stand op de Aqua Nederland Vakbeurs

Op 13, 14 en 15 maart 2018 vindt de Aqua Nederland Vakbeurs weer plaats bij Evenementenhal Gorinchem. Wij zijn hier ook bij aanwezig. Bezoek onze stand in de innovatiestraat: I.113B

Samenwerking grondstoffenterugwinning voor circulaire economie

Op 15 december ondertekenden Jaya Ratnam, ambassadeur van Singapore, en Henk Snoeken, adjunct-directeur Internationale Zaken van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en dertien partners het samenwerkingsconvenant voor het PIB Cluster ReCirc Singapore.

Dit convenant verbindt de partners in de verkenning en realisatie van circulaire oplossingen op het gebied van slib- en afvalverwerking en grondstoffenterugwinning in Singapore en Nederland.

ReCirc Singapore is een initiatief van Witteveen+Bos, Waternet, TU Delft en het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions. Carlijn Lahaye ondertekende het convenant namens CirTec B.V..

Doelstelling
Deze samenwerking kwam tot stand doordat de initiatiefnemers vorig jaar samen met Singaporese partners concludeerden dat er veel overeenkomsten zijn tussen Singapore en Nederland: beide landen hebben beperkte natuurlijke hulpbronnen, kritische afvalproblematiek, beperkt landoppervlak, zijn dichtbebouwd en hebben te maken met een vergrijzende bevolking die welzijn en productiviteit onder druk zet. Van deze gelijkenissen kan geprofiteerd worden door samen te werken, kennis uit te wisselen en gezamenlijk markten en oplossingen te ontwikkelen. De Nederlandse ambassade in Singapore heeft dit initiatief daadkrachtig omarmd en zo is, onder andere met RvO.nl, ReCirc Singapore binnen het programma Partners for International Business (PIB) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken ontwikkeld.

Over het consortium
Het consortium start met het PIB-programma ReCirc Singapore (2018-2020) dat uiteindelijk moet resulteren in het Singapore-Netherlands Centre of Excellence on Resource Recovery for Circular Economy (vanaf 2021). De samenwerking binnen dit convenant vraagt om pragmatische oplossingen, toegepaste R&D en sectoroverstijgende samenwerking. Onderwerpen voor deze samenwerking zijn onder andere:
• behandeling en terugwinning van bodemas en vliegas
• sorteren, scheiden en recyclen van stedelijk afval
• geïntegreerde terugwinning van hernieuwbare energie en grondstoffen uit afvalwater en slib
• verwerking en terugwinning van verpakkingsmateriaal en plastic afval
• voedselafvalbehandeling en grondstoffenterugwinning
• e-afvalbehandeling en terugwinning van waardevolle materialen

ReCirc Singapore is een publiek-private samenwerking gefaciliteerd door RvO.nl: een coalitie tussen bedrijfsleven, overheid, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Het is een alliantie van kennis, kunde en bedrijfsleven. In ReCirc Singapore werken de volgende bedrijven samen: Witteveen+Bos (clustercoördinator), Waternet, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions, Nijhuis Industries, Paques, CirTec, World of Walas, Asia Pacific Breweries, Organic Village, KWR Watercycle Research Institute, Delft University of Technology, Wageningen University en Research and Upp! UpCycling Plastic.

Foto’s door Jelmer Jeuring (Copyright foto’s JJPerspectives)

GaLiCos™ at the Shanghai International Evaporation & Crystallization Technology Equipment Exhibition

Onze partner Vision & Action presenteert GaLiCos™ tijdens de Shanghai International Evaporation & Crystallization Technology Equipment Exhibition. We hebben aardig wat geïnteresseerde bezoekers mogen ontvangen op de beursvloer (stand A37). De beurs duurt nog tot en met 30 november.

Capaciteit RWZI neemt 10% toe door inzet fijnzeeftechnologie

De partners Waterschap Aa en Maas, CirTec en KWR Watercycle Research Institute hebben het Screencap-onderzoeksproject op de rioolwaterzuivering (RWZI) Aarle-Rixtel afgerond. Het project werd gesubsidieerd door de Europese Unie en had als doel het bevorderen van de grootschalige marktintroductie van de fijnzeeftechnologie. De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn dat met inzet van de fijnzeeftechnologie de benodigde beluchtingsenergie met 15% afneemt, de slibproductie met 10% afneemt en de capaciteit van de RWZI met 10% toeneemt. Klik hier voor het volledige rapport

Inzet van een fijn-filtratie-stap op het influent van een RWZI na de grofvuilverwijdering blijkt een goede aanzet te zijn voor een robuuste en efficiënte rioolwaterzuivering, waarbij het afgevangen materiaal (zeefgoed) hoge potentie biedt voor hergebruik. Zeefgoed blijkt namelijk voor een groot deel uit cellulose te bestaan. Wat het effect op de achterliggende waterzuivering is van het verwijderen van deze vezelige stroom uit het influent, was onvoldoende bekend. In het Screencap-project is hier onderzoek naar gedaan op de RWZI Aarle-Rixtel.

De RWZI Aarle-Rixtel kent de unieke situatie dat het twee identieke behandelstraten heeft. De fijnzeefinstallatie is ingebouwd in een van de twee behandelstraten, waardoor de impact van de fijnzeven op de bedrijfsvoering nauwkeurig gemonitord kon worden. De fijnzeefinstallatie verwijdert gezeefd materiaal aan het begin van het zuiveringsproces, dat voornamelijk bestaat uit cellulosevezels afkomstig van toiletpapier. Deze tussengeschakelde zuiveringsstap verhoogt de verwerkingscapaciteit van de zuivering en produceert een celluloserijke reststroom (zeefgoed). Dit zeefgoed kan worden gebruikt voor de productie van energie: zeefgoed is zeer goed vergistbaar en levert 2 tot 3 keer zoveel biogas op dan het slib uit de achterliggende zuivering. Zeefgoed kan ook worden gebruikt als vezelbron, bijvoorbeeld voor de optimalisatie van ontwateringsinstallatie, of bijvoorbeeld als opgewerkte schone cellulose in de (wegen)bouw en in de chemische industrie. De opwerking van cellulose wordt al gedaan in de Cellvation installatie op de rwzi Geestmerambacht.

RWZI Aarle-Rixtel

Illustratieve weergave van de plaats van de fijnzeefinstallatie in de RWZI Aarle-Rixtel

Werking van een fijnzeef

Het effect van de fijnzeeftechnologie op het achterliggende zuiveringsproces toegepast op de RWZI Aarle Rixtel kan als volgt worden samengevat:

  • De fijnzeeftechnologie heeft geen negatief of positief effect op de uiteindelijke effluentkwaliteit: beide behandelstraten lieten een vergelijkbare effluent kwaliteit zien.
  • De fijnzeeftechnologie heeft geen effect op de slibbezinking. De SVI bleef vergelijkbaar voor beide straten.
  • De spuislibproductie in de straat met fijnzeven nam af met ongeveer 10%.
  • Buiten de afgenomen hoeveelheid slib, was geen effect merkbaar op de slibontwatering; het drogestofpercentage in het ontwaterde materiaal veranderde niet en ook de chemicaliën behoefte wijzigde niet.
  • In de straat met toegepaste fijnzeeftechnologie was ongeveer 15% minder beluchtingsenergie nodig.
  • De capaciteit van de RWZI neemt met ongeveer 10% toe door inzet van fijnzeeftechnologie.

 


 

Overall Winner Aquatech Innovation Award 2017

Winner Aquatech Innovation Award 2017 announced under the supervision of Prime Minister Rutte
Bron: aquatechtrade.com
Volledige tekst bekendmaking: klik hier

CirTec B.V. is de “overall winner” van de Aquatech Innovation Award 2017 met “Cellvation cellulose terugwinning”.  Aldus de vakjury is onze technologie “Perfect voorbeeld van circular economy met praktische toepassing”. Cellvation is een samenwerking van CirTec B.V. en KNN Cellulose B.V. De Cellvation installatie staat op rwzi Geestmerambacht, onderdeel van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De Cellvation installatie is gesubsidieerd door de Europese Unie en is onderdeel van het SMART-Plant consortium.

Klik hier voor de volledige tekst van de bekendmaking.

 

 

 

 

CirTec B.V. is genomineerd voor de Aquatech Innovation Award 2017

CirTec B.V. is uitgekozen door de Aquatech Innovation Award Jury!
We zijn genomineerd voor de Aquatech Innovation Award 2017, in de categorie Waste water treatment met onze innovatie: Cellvation.

The chain technology, “Cellvation™”, is a compact innovative processing unit that can be utilized to produce clean, marketable cellulose feedstock on-site of a STP, while saving energy (less aeration) and chemicals (less polymers for dewatering) that are required for the purification process. Quantitative environmental benefits are: 15% less sludge, 15% energy and 20% less chemicals.

Bezoek onze stand: 31 Oktober – 3 November bij standnummer: 07.450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga naar http://www.aquatechtrade.com/amsterdam/innovation/nominees/ voor meer informatie

 

Getagd met , , , , , ,

Interview met BBC World News

Carlijn Lahaye spreekt met BBC World News over het recycle proces van toiletpapier. Zie hier het hele interview:

The GaLiCos technology at the Weftec

CirTec’s technical director Coos Wessels will present the GaLiCos technology at the Weftec. Our booth is at the Holland Innovation & Inspiration Hotspot, in cooperation with our partner Water Alliance. The Weftec 2017 takes place in Chicago, IL, from September 30 to October 4, 2017 and is the largest water quality event in North America.

Energy saving and the re-use of materials are crucial to maintain a healthy environment for future generations. CirTec combines knowledge of waste water treatment with innovative technology to provide solutions for the water technology market. At Weftec, our focus is the use of low-grade waste heat for the recovery of raw materials and to limit waste streams.

We invite you to visit CirTec at booth 8134 at The Netherlands Water Pavilion. For more information on the Chicago WEFTEC 2017, please visit www.weftec.org

IWA Resource Recovery Cluster Award 2017

Op de International Resource Recovery Conference in New York City, in augustus 2017, kreeg CirTec een award voor Cellvation™. De jury gaf Cellvation™, een gezamenlijk initiatief van CirTec en KNN Cellulose, een hoge aanbeveling voor verdere ontwikkeling.

De Cellvation™ technologie produceert hoogwaardige cellulosevezels in een afvalwaterzuiveringsinstallatie. De CirTec demonstratie-installatie op Geestmerambacht herstelt ongeveer 400 kg cellulose per dag uit afvalwater. De cellulose, dat gerecycled toiletpapier is, is gescheiden van haar, vet en andere verontreinigingen. Het Cellvation™-proces kan worden aangepast aan de kenmerken van het inkomende afvalwater en aan de vereiste kwaliteit van de cellulose. Het eindproduct is een schoon, hoogwaardig product. Afhankelijk van de eisen van de klant, kan het product worden gepelletiseerd of vacuüm worden verzegeld. De Cellvation plant op Geestmerambacht maakt deel uit van SMART-Plant, gesubsidieerd door de Europese Unie en gefaciliteerd door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Top