Hergebruik van grondstoffen, het verminderen van de hoeveelheid afval: doelstellingen waar iedereen achter staat

Naast het voorkomen van afval, is het terugwinnen van grondstoffen uit afvalstromen nodig om tot een circulaire economie te komen. Hiervoor is brede politieke steunop regionaal, nationaal en Europees niveau nodig. Tot zover de theorie. De praktijk blijkt echter weerbarstig.

Als technologieontwikkelaar in waterzuivering, richt CirTec zich onder andere op het terugwinnen van cellulose (gebruikt toiletpapier) uit rioolwater. Dit gebruikte toiletpapier heeft vele toepassingsmogelijkheden, zoals gerecycled papier dat ook heeft. Als je een hernieuwbare grondstof terugwint uit rioolwater en je wil die (bij wijze van pilot of demo) nuttig inzetten, dan komt de juridische status van grondstof aan de orde. Voor veel toepassingen, moet de grondstof eerst een “einde afvalstatus” krijgen. Om deze einde afvalstatus te krijgen, is een “aantoonbaar een markt nodig”. Om de markt de ontwikkelen, moet wel eerst een product gemaakt worden, wat niet mag, omdat om het product te maken een einde afvalstatus nodig is. Zie hier de cirkel waar wij als duurzame ondernemer in terecht komen en die, ondanks de noodzaak om te komen tot een circulaire economie, moeilijk te doorbreken lijkt.

Bijzonder is, dat daar waar elke overheid circulariteit als speerpunt in het beleid heeft staan en iedereen die in de keten betrokken is positief en constructief wil bijdragen, het lastig zo niet onmogelijk is om in een ondoordringbaar doolhof van werkgroepen, betrokkenen en belanghebbenden de weg te vinden.  Nu wil ik er vooral niet voor pleiten om minder zorgvuldig om te gaan met het hergebruik van herwonnen grondstoffen. Risico’s voor mens en milieu moet je immers minimaliseren. Wel zoek ik naar een routekaart door het doolhof van regelgeving en verantwoordelijkheden.

Binnen het INTERREG-NWE project WOW! (Wider Opportunities for raw materials from Wastewater) willen we de juridische status van grondstoffen uit rioolwater te verduidelijken. De zoektocht naar eenduidig regelgeving bestaat niet alleen in Nederland maar ook in de ons omringende landen.  We proberen met input van expert in een raad van advies een routekaart te maken, zodat ook in de praktijk grondstoffen uit rioolwater omgezet kunnen worden in duurzame grondstoffen.

Als u expertise heeft op dit vlak, dan kom ik graag met u in contact.

CirTec breidt productenpallet uit met portfolio Giotto Water

Exclusieve vertegenwoordiging Giotto Water door CirTec in Nederland en België

23 oktober 2018; CirTec B.V. en Giotto Water S.r.l. (Voghera, Italië) hebben een overeenkomst getekend voor het vermarkten en de verkoop van Giotto Water producten in Nederland en België. Giotto Water is een gerenommeerd Italiaans productiebedrijf dat hoogwaardige machines bouwt, die worden ingezet voor de zuivering van (afval) water en het indikken, ontwateren en drogen van slibben en andere stromen. Met deze overeenkomst wordt het productaanbod van CirTec zodanig uitgebreid dat onze klanten een hoogwaardige economische oplossing geboden wordt voor bijna alle delen van de waterzuiveringsinstallatie.

De vertegenwoordiging van Giotto Water betekent voor CirTec een stevige uitbreiding van het productportfolio en meer mogelijkheden om klanten en relaties breder te ondersteunen. Naast de huidige aandachtsgebieden, zoals het zeven van afval- en rioolwaterstromen, het terugwinnen en nuttig inzetten van cellulose, het indampen van geconcentreerde stromen en het strippen van vluchtige componenten, zal CirTec zich o.a. ook gaan richten op het indikken en ontwateren van (zuiverings)slib en het drogen van slibben en andere stromen.

Giotto Water (vroeger Sernagiotto), heeft in Nederland en België al een groot aantal referenties operationeel. Niet alleen op rioolwaterzuiveringen, maar zeker ook binnen de industrie en met name onder heel zware omstandigheden in de grond- en zandreiniging, heeft Giotto Water haar sporen ruimschoots verdiend. Indikking, ontwatering en drogen zijn voor de medewerkers van CirTec bekend terrein, waardoor een samenwerking tussen beide partijen een logische stap is. De markt profiteert van de gecombineerde kennis en kunde van beide partijen.

Grootschalige productie nieuwe Crescendo modules gestart

Crescendo is een innovatieve verdamper voor corrosieve vloeistoffen en gassen. De kunststof GaLiCos verdamper is modulair gebouwd en vervaardigd uit hoogwaardig kunststof. Nadat de laatste functionele testen zijn uitgevoerd is onze leverancier in Brabant eind vorige week gestart met de grootschalige productie van modules. Een mijlpaal waar we trots op zijn.

Uniek aan de Crescendo technologie is dat een breed scala aan vloeistoffen in een pH range van 1 tot 14 kan worden ingedikt tot de verzadigingsgrens met laagwaardige restwarmte (temperaturen van 30 tot 100°C). De verdamper is bijvoorbeeld geschikt voor het indampen van vloeistoffen afkomstig van de ontzwaveling van rookgassen en het indikken van zoutoplossingen (brines), waaruit desgewenst zoutkristallen kunnen worden teruggewonnen.

Crescendo is ontwikkeld met steun van de Nederlandse overheid via het subsidieprogramma Partners voor Water 2016-2021.

Crescendo module in de spuitgietmal