Cellulose terugwinning

Samen met KNN Cellulose zijn wij het bedrijf Cellvation gestart, gericht op het grootschalig terugwinnen van cellulose (toiletpapier) uit rioolwater.

Op de Rioolwaterzuiveringsinstallatie Geestmerambacht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier staat onze demonstratie installatie, waar we 400 kg cellulose per dag terugwinnen uit rioolwater.