Fijnfiltratie van centraat

Op een Nederlandse huishoudelijke RWZI is, om de stikstofbelasting op de waterlijn te reduceren, een verbeterd systeem voor stikstofverwijdering geïnstalleerd voor de behandeling van rejectiewater van de slibgisting. Het centraat van de ontwateringscentrifuges zou te veel drogestof kunnen bevatten voor de stikstofverwijdering. Om de drogestof vracht onder de maximaal aanvaardbare concentratie te houden is in de voeding naar het systeem een Salsnes fijnzeef opgesteld.

Amersfoort20120719_103253