Beluchting van vloeistoffen

Werking

Het beluchten van een vloeistof kan op effectieve wijze plaats vinden met behulp van één of meer Galicos of Crescendo modules (zie werkingsprincipe). De zuurstofinbreng bedraagt afhankelijk van de omstandigheden ca. 3 tot 4,5 kg zuurstof per KWh opgenomen energie.

Galicos - Beluchting van vloeistoffen

Voordelen

  • Lage kosten
  • Niet gevoelig voor vervuiling
  • Gering eigen energieverbruik
  • Eenvoudige bediening en onderhoud
  • Modulair uitbreidbaar
  • Eventueel gecombineerd toepasbaar als vloeistofindikker / luchtwasser