Destillatie

Werking

In de eerste G-Module (de verdamper) wordt de te verdampen vloeistof als dunne filmvormige stroom bij verhoogde temperatuur over een aantal hellende platen geleid.
Deze platen zijn voorzien van een grote hoeveelheid speciaal gevormde in de richting van de vloeistofstroom uitmondende openingen.
Het gas (bijv. lucht) wordt als langgerekte bellen in de vloeistofstroom gemengd en meegevoerd.
Het intensieve gas-vloeistof contact dat hierbij ontstaat, veroorzaakt een buitengewoon goede uitwisseling van componenten en/of thermische energie.
Het gas wordt tijdens deze menging verwarmd en raakt verzadigd met damp.
Na ontmenging wordt het gas naar een identieke tweede G-Module (de condensor) gevoerd waar het afkoelt en de damp condenseert in een gekoelde condensaatstroom.
Doordat de gasstroom blijft recirculeren over de beide toestellen, ontstaat een continu proces van verdamping en condensatie.
Kenmerkend hierbij is dat destillatie plaats vindt bij atmosferische druk en kleine verschillen van temperaturen die ver onder het kookpunt liggen.
De bij (vacuüm) destillatie door koken optredende kookbellen en scaling op verwarmende oppervlakken doet zich niet voor.

De Galicos modules kunnen op eenvoudige wijze met de toe en afvoeropeningen van de gasstroom gekoppeld worden waardoor een simpel maar uniek (gepatenteerd) destillatiesysteem ontstaat.

De Galicos modules kunnen op eenvoudige wijze met de toe en afvoeropeningen van de gasstroom gekoppeld worden waardoor een simpel maar uniek (gepatenteerd) destillatiesysteem ontstaat.

Voordelen

  • Verdamping bij atmosferische druk en lage temperaturen.
  • Geen vervuiling door scaling
  • Gemakkelijk reinigbaar
  • Gering energieverbruik
  • Eenvoudige bediening en onderhoud
  • Modulair uitbreidbaar