Indampen en Strippen

  • Indampen RO-concentraat
    De toepassing van membraantechnieken heeft zowel in de afvalwaterverwerking als in de productie van drink- en proceswater de afgelopen decennia een grote vlucht genomen. Membraan technieken bieden echter geen volledige oplossing, omdat een restproduct overblijft in de vorm van een … Lees verder
  • Biogas ontzwaveling
    Op een productielocatie van groene energie in China, wordt van de residuen uit de suikerproductie 8.000 m3/h biogas geproduceerd door anaerobe vergisting. Deze gasstroom bevat naast een grote hoeveelheid CO2, hoge concentraties H2S tot> 35.000 ppm. Voor het verwijderen van … Lees verder
  • Indampen van RO concentraat
    Als onderdeel van de afvalwaterzuiveringsinstallatie van een textielbedrijf in het Midden-Oosten, is een 2-traps RO installatie ge├»nstalleerd voor het verwijderen van zouten en kleur. Om de zoute concentraatstroom in te dikken is een GaLiCos verdamper ge├»nstalleerd met een ontwerpcapaciteit van … Lees verder