Van lineair naar circulair zuiveren met SMART

23 Juni 2020

Van lineair naar circulair zuiveren met SMART-Plant

Tijdens het SMART-Plant project is er een aantal technologieën onderzocht voor het terugwinnen en benutten van grondstoffen uit het rioolwater. De lineaire zuivering zorgt er voor dat de binnenkomende stoffen worden verwijderd, waardoor er een schoon effluent wordt geproduceerd. Alle vervuilingen worden omgezet naar slib of mogelijk naar broeikasgassen. Daarnaast is het zuiveren van rioolwater een zeer energie intensief proces.


De technologieën die binnen SMART-Plant zijn onderzocht zijn gericht op het terugwinnen van grondstoffen in een zuivering en het nuttig inzetten van deze teruggewonnen grondstoffen. Door het SMART-Plant project is weer een stap gezet in de richting van het circulair zuiveren waarin het terugwinnen van grondstoffen en hergebruik van zowel de grondstoffen als het water centraal staat. Het SMART-plant project is inmiddels afgelopen en de deliverables zijn te vinden op de website van SMART-plant: https://www.smart-plant.eu